W czwartek 29 października 2020 r., na zakończenie miesiąca misyjnego, odbyło się w rzymskiej bazylice św. Jana na Lateranie nabożeństwo z obrzędem wręczenia krzyży i księgi Ewangelii pięciu misjonarzom wyjeżdżającym na różne zagraniczne placówki misyjne, w tym naszemu współbratu fr. Marcello DAGA.

Czuwaniu modlitewnemu, któremu przyświecało motto: „Budowniczowie braterstwa – oto ja, poślij mnie! (Iz 6, 8)”, przewodniczył wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej kard. Angelo DE DONATIS. Zostało ono zorganizowane przez centrum współpracy misyjnej między Kościołami. Wzięli w nim udział liczni wierni i przedstawiciele różnych zgromadzeń zakonnych.
Wymowne były świadectwa złożone przez siostrę zakonną z Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych, misjonarkę w Bangladeszu, kapłana „fidei donum” z diecezji rzymskiej oraz misjonarza w Meksyku. W kazaniu kardynał podkreślił wielką wagę działalności misyjnej w życiu każdego ochrzczonego, co winno wyrażać się w budowaniu braterstwa, by móc jak prorok Izajasz odpowiedzieć: „Oto ja, poślij mnie!”
Był to sugestywny obrzęd posłania misyjnego dwóch sióstr zakonnych, kobiety świeckiej, kapłana diecezji rzymskiej i fr. Marcello DAGA OFMConv.
Fr. Marcello, lat 60, brat zakonny, pochodzący z Sardynii i należący do prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe), przez 15 lat przebywał we wspólnocie Świętego Konwentu w Asyżu, pełniąc różne obowiązki: przewodnika pielgrzymów, odpowiedzialnego za kwestie finansowe bazylik, budowniczego szopki Bożonarodzeniowej w bazylice dolnej. Obecnie przebywa w klasztorze w Viterbo, zaś 6 listopada wyjedzie do delegatury prowincjalnej na Kubie, gdzie będzie posługiwał w klasztorze św. Maksymiliana M. Kolbego w Hawanie.
Podczas uroczystości w bazylice na Lateranie przedstawił go kardynałowi wikariuszowi dyrektor centrum misyjnego FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Paolo FIASCONARO.
„Jestem naprawdę szczęśliwy, że zostałem posłany na misje – powiedział fr. Marcello pod koniec obrzędu. – Krzyż i Ewangelia będą mi towarzyszyły w tej nowej kubańskiej przygodzie misyjnej”.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor centrum misyjnego