W dniach 17-19 czerwca 2022 r. przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej (MI) z całych Włoch zebrali się w Seraphicum w Rzymie, aby wziąć udział w szkole formacyjnej.

Wieczorem pierwszego dnia wszyscy uczestnicy odmówili wspólnie różaniec i kompletę, powierzając się Maryi Niepokalanej i prosząc za Jej wstawiennictwem o szczególne łaski zarówno w sprawach osobistych, jak i wspólnotowych, a przede wszystkim w sprawach światowych.
Drugiego dnia konferencję zatytułowaną Nawiązanie relacji z Ewangelią i jej przekazywanie wygłosił ks. Luigi Maria EPICOCO. Rozpoczął od wyjaśnienia, kim są święci i jaki jest maryjny sposób stawania się nimi. Święci są świętymi, ponieważ przeżywali swój czas w pełni i są bodźcem dla każdego z nas. Chrześcijaństwo, które prowadzi przez Maryję, jest chrześcijaństwem ludzkim i humanistycznym. Matka ofiarowuje dziecku prawdziwe rzeczy i uczłowiecza je. To właśnie miłość macierzyńska umożliwia zażycie nawet gorzkiego lekarstwa. Ewangelia, jeśli nie jest przekazywana w sposób humanistyczny, staje się nie do zniesienia. Człowiek może również przestraszyć się radykalności Ewangelii. Bóg ukazał humanistyczny sposób przekazywania Ewangelii, a jest nim droga maryjna. Boży sposób głoszenia humanizującej Ewangelii odbywa się przez Kościół, ale Kościół funkcjonuje wtedy, gdy upodabnia się do Maryi. Kościół musi pamiętać o upodabnianiu się do Niej, aby przekazywać Ewangelię światu, który bez tej ludzkiej i uczłowieczającej miłości mógłby być nie do zniesienia. Każdy z nas przemienia się Ewangelią w Maryję. Pierwszym sposobem na zreformowanie Kościoła jest nasze osobiste nawrócenie, przemiana nas samych.
Prelegent skupił się też na przekazywaniu Ewangelii. Jeśli głoszenie Ewangelii jest niesieniem dobrej nowiny o byciu kochanym, musimy zadać sobie pytanie, czy ją poznaliśmy i doświadczyliśmy, gdyż w przeciwnym razie głosimy rzeczy, których nie znamy ani nie kochamy. Przekazywanie nie jest wymianą informacji, ale wymianą relacyjną, sposobem zachęcania ludzi do nawiązania relacji, a relacja ta wymaga konkretyzacji.
Drugą konferencję, noszącą tytuł MI w sieci: wyzwania i możliwości, wygłosiła Lucia CATALANO z Instytutu Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego. Obecnie formacja uległa zmianie: wszyscy są wezwani do samodzielnej formacji, ponieważ główne treści są już dostępne w sieci. Czasami jednak nie wiadomo, gdzie i jak ich szukać. I nie jest to takie proste. Nie jest proste dostrzec w każdym wydarzeniu i każdym spotkaniu, nawet wirtualnym, przesłanie dla nas, historię, którą można opowiedzieć. Nawet w sieci możemy nawiązywać relacje, choć różnią się one od relacji nawiązywanych osobiście, ale zawsze są to relacje. Bóg jest obecny także w tej wirtualnej przestrzeni. O ileż więcej środków jest dziś niż było ich 16 października 1917 r., kiedy św. Maksymilian zakładał MI? Są środki: błędem byłoby niewłaściwe przekazywanie dobra. Jest to wyzwanie i ważne jest, aby nie bać się wyzwań. Nie jest to już czas na zastanawianie się, czy korzystać z sieci. Musimy nauczyć się używać tych nowych środków, aby mieć je do dyspozycji w skuteczniejszym ewangelizowaniu.
W ostatnim dniu spotkania, po przemówieniu wstępnym fr. Raffaele DI MURO, dziekana Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury i byłego prezesa międzynarodowego MI, referat na temat Odpowiedzialność zarządu w MI wygłosiła Margherita PERCHINELLI, prezes narodowy MI. Podjęła ona treści wyrażone przez papieża Franciszka 16 września 2021 r. podczas spotkania z przedstawicielami ruchów kościelnych, a zatytułowanego Odpowiedzialność zarządu w stowarzyszeniach świeckich. Sprawowanie funkcji zarządzania jest wezwaniem do służby, ale trzeba tu pokonać pewne przeszkody: władza i pragnienie władzy, nielojalność i brak przejrzystości.
Następnie głos zabrał fr. Salvatore Maria PULIZZOTTO, niedawno wybrany asystent narodowy MI we Włoszech, pozostawiając bardzo aktualne motto dla wszystkich: „obserwować, doświadczać i uczyć się”.
Na koniec przemówił fr. Gilson Miguel NUNES, delegat asystenta międzynarodowego MI, który postawił kilka pytań w wymiarze osobistym i wspólnotowym, dotyczących tożsamości, komunii, komunikacji i pracy misyjnej.
Szkoła formacyjna zakończyła się Mszą św. w uroczystość Bożego Ciała. Wszyscy uczestnicy wrócili do swoich miejsc zamieszkania, wzbogaceni o treści oraz prawdziwe i głębokie relacje.

Anna GAWEŁ