W dniach 4-7 listopada 2021 r. delegacja klarysek urbanistek z klasztorów federacji św. Klary z Asyżu, grupa współbraci zakonnych z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), studenci z postnowicjatu w Rivotorto i z kolegium Seraphicum spotkali się w Seraphicum w Rzymie na krótkim kursie formacyjnym, mającym na celu pogłębienie Reguł założycieli i charyzmatu franciszkańsko-klariańskiego w świetle konkretnych doświadczeń Pierwszego i Drugiego Zakonu w dzisiejszym świecie.

Spotkanie, zorganizowane przez federację św. Klary z Asyżu sióstr klarysek urbanistek we Włoszech, międzynarodowe kolegium Seraphicum i Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury, rozpoczęło się 4 listopada wspólną modlitwą nieszporów.
5 listopada był dniem studyjnym. W auli Sykstusa V podjęto rozważania na temat: „Chodźcie, pomóżcie mi przy kościele św. Damiana! On stanie się klasztorem Pań” (3T 7, 24). Proroctwo i marzenie… Franciszka? Aby przeanalizować ścisły związek między Regułami Pierwszego i Drugiego Zakonu, fr. Raffaele DI MURO mówił o duchowości franciszkańskiej, fr. Massimo VEDOVA badał znaczenie słów „Ewangelia, praca i służba” w obu Regułach, s. Damiana ARDESI przybliżyła wagę relacji „obecność-nieobecność”, która pomogła Klarze i Franciszkowi lepiej zrozumieć ich własną tożsamość i powołanie. Po południu bracia i siostry, podzieleni na grupy, wymieniali się swoimi doświadczeniami z różnych dziedzin życia: duchowości, pracy, wspólnoty. Po kolacji spotkanie kontynuowano w ramach wspólnej rekreacji.
6 listopada wykład biblijny, zatytułowany „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (Rdz 1, 26-27). A dopiero kilka wieków później pojawił się Zakon minorytów i klarysek, wygłosił fr. Tomasz SZYMCZAK. Podjęty temat dostarczył ciekawych spostrzeżeń do dalszej pracy w grupach: wyłoniła się w nich istotna komplementarność, która od zawsze łączy oba Zakony i która właśnie w obecnym czasie kryzysu powołań, i nie tylko, może być użytecznym bodźcem do połączenia sił i bycia żywymi świadkami w świecie. Po południu minister generalny fr. Carlos TROVARELLI przedstawił wszystkim uczestnikom głęboką syntezę, w której zaznaczył, że to nie antropologiczna komplementarność mężczyzny i kobiety – fakt naturalny i niemal oczywisty – jest podstawowym elementem relacji między dwoma Zakonami, ale raczej komplementarność mistyczna. W tym wyrażeniu minister generalny chciał podkreślić, jak ważne jest nie tyle wzajemne spojrzenie, ile raczej współdzielenie się dwoma rzeczywistościami, które wprawdzie patrzą na Chrystusa innymi oczami, ale łączy je ten sam charyzmat franciszkańsko-klariański. Po wystąpieniu siostry klaryski – w podziękowaniu za spotkanie – wręczyły ministrowi generalnemu reprodukcję artystycznego wizerunku Klary i Franciszka spoglądających ku Najwyższemu.
Spotkanie zakończyło się w niedzielę 7 listopada pielgrzymką do kościoła św. Franciszka „a Ripa”, miejsca, w którym Franciszek z Asyżu zatrzymywał się podczas swoich rzymskich pobytów, oraz do bazyliki św. Piotra, aby wziąć udział w modlitwie Anioł Pański odmawianej przez papieża Franciszka.
Z pozytywnego odzewu uczestników kursu wyłoniło się pragnienie kontynuowania drogi wzajemnego ubogacania się dwóch Zakonów, co jest przydatne dla większego rozwoju dwóch uzupełniających się filarów tego samego charyzmatu.

Fr. Roberto LIGGERI