Wspólnota klarysek w Roman przeżyła chwile intensywnej komunii i głębokiego współdzielenia się podczas wizyty m. Damiany ARDESI, przewodniczącej federalnej klarysek urbanistek we Włoszech, ksieni Carmeli SALVATO z Città di Castello, domu macierzystego naszej wspólnoty monastycznej, oraz fr. Germano TOGNETTI, delegata generalnego ds. Drugiego Zakonu.

Wizyta w naszej wspólnocie, która miała miejsce od 6 do 11 lipca 2023 r., była znakiem światła, odnowy, braterstwa, komunii, dialogu, autentyczności i nadziei.
W tych dniach doświadczyliśmy piękna przynależności do wielopokoleniowej rodziny i radości z posiadania dziejów głęboko zakorzenionych w Kościele powszechnym, wyróżniających się wiernością w ciągu historii, której my również jesteśmy częścią jako bracia i siostry rozproszeni po całym świecie.
Z mądrością właściwą mężczyznom i kobietom Bożym oceniliśmy wraz z przełożonymi rzeczywistość i duchowość franciszkańsko-klariańską, aby kontynuować ją z gorliwością i odpowiedzialnością, przyczyniając się naszym specyficznym apostolatem, jakim jest modlitwa, do utrzymania żywego ducha kontemplacyjnego tutaj w Rumunii. Spotkanie z naszym biskupem diecezjalnym Iosifem PĂULEȚ potwierdziło znaczenie naszej obecności w życiu Kościoła lokalnego i korzystny wpływ na życie duchowe wiernych w diecezji.
Ze względów duszpasterskich fr. Damian-Gheorghe PĂTRAȘCU, minister prowincjalny prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, nie mógł być obecny, ale cel wizyty został z nim omówiony podczas wcześniejszego spotkania w Rzymie.
W kontekście całej wizyty ważną rolę odegrał fr. Alexandru OLARU, asystent prowincjalny rumuńskich klarysek urbanistek. Z jego pomocą goście mogli poznać kilka rzeczywistości franciszkańskich prowincji: fundację „Pokój” przy klasztorze św. Antoniego z Padwy, instytut franciszkański w Roman i kurię prowincjalną.
Spotkanie napełniło nas nową nadzieję, że Ewangelia może być głoszona bez kompromisów, w duchu franciszkańskiej autentyczności i prostoty. Nie tracąc nic z ewangelicznej istoty i ducha św. Franciszka i św. Klary, spoglądamy szeroko otwartymi oczami na niełatwą rzeczywistość świata, w którym żyjemy, aby być i czuć się prawdziwie braćmi i siostrami w harmonii ze wszystkimi i z całym stworzeniem, począwszy od nas samych i od naszej wspólnoty.
Dzięki tej wizycie mogliśmy cieszyć się konkretnością ducha organizacyjnego oraz dojrzałym, jasnym, praktycznym, realistycznym i autentycznym sposobem myślenia, otwartym na słuchanie i zrozumienie, ukierunkowanym na bycie z każdą siostrą, mającym na uwadze zarówno dobro indywidualne, jak i wspólnotowe.
Jesteśmy pełne ufności i wdzięczności wobec Boga za wspólnie spędzone chwile bliskości rodzinnej, zarówno wokół ołtarza, miejsca, w którym osiągnęliśmy zjednoczenie z Bogiem i ze sobą nawzajem, jak i w ramach rekreacji, gdzie dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i przeżyciami w ciepłej atmosferze franciszkańskiej harmonii i prostoty. To doświadczenie, charakteryzujące się globalną wizją, jest darem i łaską dla nas wszystkich.
Bogu niech będą dzięki za te dni!

Klaryski z Roman