Mszą św. w wigilię uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 23 czerwca 2023 r., oficjalnie zakończył się rok akademicki 2022-2023 na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury Seraphicum w Rzymie. Uroczystości przewodniczył kard. Augusto Paolo LOJUDICE, arcybiskup Sieny, związany z Seraphicum jako wcześniejszy biskup pomocniczy południowego sektora Rzymu.

W homilii kardynał zwrócił się do studentów i wykładowców wydziału, podkreślając, że Boga nigdy nie można ujmować w ramy. Poszukiwanie Boga jest poszukiwaniem ciągłym, o czym dobrze wiedzą teologowie, ponieważ Bóg nieustannie objawia się w pełnym i dopełnionym objawieniu w Chrystusie. Teologia, podstawowe narzędzie działania Kościoła, musi mieć styl Jezusa żyjącego w świecie: być na ulicy z uczniami i tłumami. Tylko w ten sposób tradycja rozwija się dla dobra Kościoła i świata, ponieważ Ewangelia jest powierzona odpowiedzialności każdego z nas.
Na zakończenie uroczystości wręczono pamiątkowe tablice studentom, którzy w tym roku uzyskali stopień bakalaureatu (fr. Emiliano DI SEBASTIANO, fr. Luca FIUME) i licencjatu z teologii (Francesco GIACOMIN), a także studentom, którzy ukończyli kurs grafologii (Felice DI MAIOLO, Serena GIACOBONE) oraz zdobyli doktorat z teologii (fr. José Alberto SUÁREZ ALEMÁN).
W uroczystym posiedzeniu akademickim uczestniczyli: minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI, wykładowcy i studenci teologii i grafologii, pracownicy wydziału, a także współbracia z całego świata obecni w tych dniach na zgromadzeniu braterskim.

Fr. Roberto LIGGERI