W czwartek 3 sierpnia 2023 r. zakończył się pierwszy etap franciszkańskiego kursu formacyjnego „Śladami Franciszka i Klary z Asyżu”.

Inicjatywa online, która rozpoczęła się w styczniu 2023 r., jest organizowana przez Papieski Wydział św. Bonawentury – Seraphicum w Rzymie i jest skierowana do całej rodziny franciszkańskiej w Ameryce Łacińskiej. Projekt okazał się prawdziwym sukcesem, zarówno pod względem liczby uczestników, jak i jakości oferowanych treści.
Uczestnicy pochodzili praktycznie ze wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, a także z USA i Hiszpanii. Cieszy fakt, że tak wiele klasztorów, konwentów, nowicjatów, postnowicjatów i wspólnot FZŚ, w każdy czwartek łączyło się z Seraphicum, aby uczestniczyć w wykładach. Wykłady były prowadzone przez kadrę nauczycielską w większości należącą do trzech wielkich obediencji franciszkańskich. Kadra ta udowodniła, że jest w stanie sprostać zadaniu opracowania każdego z poruszanych obszarów tematycznych. To pozwoliło zaoferować solidną i poważną ogólną panoramę studiów franciszkańskich.
Druga część kursu rozpocznie się w styczniu 2024 r. i tym razem będzie miała również wsparcie instytucjonalne Papieskiego Uniwersytetu Antonianum (OFM) w Rzymie, który dołączył do inicjatywy Seraphicum. Osoby indywidualne lub wspólnoty, które nie uczestniczyły w pierwszym etapie kursu, również będą mogły się zapisać. Okres rejestracji trwa od 20 września do 20 grudnia 2023 roku. Przyszłoroczny kalendarz i pełny program zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej Wydziału: https://www.sanbonaventuraseraphicum.org/.

Na zakończenie zacytujmy zdanie, którym jeden z uczestników ocenił ten kurs: „Jesteśmy wdzięczni, że to nie my musieliśmy wybrać się do Seraphicum, ale że to Seraphicum przybyło do nas”.

Fra Marcos A. QUESADA NAVARRO