W roku akademickim 2022-2023 będzie możliwość odbycia dwuletniego kursu licencjackiego z zakresu współczesnego franciszkanizmu na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie.

Chodzi o cykl studiów typowy dla tradycji tej uczelni. Charyzmat franciszkański znajduje się dziś w centrum uwagi dzięki nauczaniu papieża Franciszka i stale aktualnemu przesłaniu Biedaczyny. Wykłady rozpoczną się w październiku 2022 r. i będą prowadzone przez znanych wykładowców.
Dwuletni kurs daje prawo do uzyskania stopnia licencjatu, a także może stanowić zachętę do pogłębienia wiedzy dla tych, którzy kochają i żyją charyzmatem franciszkańskim. Proponowane kursy obejmują duchowość franciszkańską, studium Źródeł franciszkańskich, historię franciszkanizmu, misje franciszkańskie, ekologię i ekonomię franciszkańską, teologię franciszkańską, modlitwę franciszkańską i wiele innych zagadnień. Wśród zaproszonych wykładowców będą: ks. Felice ACCROCCA, fr. Bernardo MOLINA OFMCap, fr. Carlos SALTO SOLÁ OFM, fr. Zdzisław KIJAS OFMConv, Maria Teresa DOLSO, fr. Massimo VEDOVA OFMConv, ks. Lorenzo CAPPELLETTI i inni znakomici uczeni.
Wydział kontynuuje zatem swoją wieloletnią misję pogłębiania studiów nad Franciszkiem i jego dziedzictwem.

Fr. Raffaele DI MURO