W dniach 20-24 września 2021 r., na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury, odbyło się sympozjum naukowe dla braci, którzy piszą doktoraty i licencjaty i którzy studiują w Rzymie. Tegoroczny temat brzmiał: Pedagogika franciszkańska.

Ponad 20 braci z całego świata, którzy przebywają w międzynarodowym kolegium Seraphicum i w klasztorze św. Antoniego przy Termach Karakalli w Rzymie, zebrało się, aby zastanowić się nad pedagogiką franciszkańską. Tydzień studium został zorganizowany z inicjatywy definitorium generalnego, które w ten sposób chciało odpowiedzieć na prośbę ostatniej kapituły generalnej, zachęcającej do kontynuowania „Projektu św. Bonawentura”, czyli przygotowania braci studiujących różne dyscypliny teologiczne i inne, aby mogli animować współbraci na formacji początkowej i ustawicznej. W tym sensie „Projekt” został na nowo przemyślany i – jak wspomniał wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI w skierowanym zaproszeniu – jest proponowany jako formacja franciszkańska dla wszystkich braci studentów rzymskich uczelni, aby mogli stać się „nie tylko przygotowanymi wykładowcami, ale też wykładowcami franciszkańskimi”.
Temat sympozjum został opracowany i przedłożony przez wykładowców franciszkańskich i innych, aby „zanurzyć się” w świecie pedagogiki w sensie ogólnym i według zastosowań typowych dla świata franciszkańskiego.
Pierwszego dnia, po zaprezentowaniu ogólnego zarysu kursu, omówiono wymiar pedagogiczny w pismach św. Franciszka z Asyżu. Temat ten przedstawił fr. Bernardo MOLINA OFMCap, który wychodząc od Źródeł franciszkańskich ukazał różne możliwości pomagające zrozumieć dynamikę pomiędzy Bogiem, który wychowuje Franciszka, i Franciszkiem, który wychowuje braci.
Drugi prelegent, fr. Emil KUMKA OFMConv, mówił o pedagogice franciszkańskiej poprzez odczytanie franciszkańskich źródeł hagiograficznych. Podkreślił, że św. Franciszek zaproponował otwarty model pedagogiki, która szanuje osobę w jej konkretnej sytuacji i uwydatnia jej wartość i wolność.
W kolejnym dniu była mowa o franciszkańskim kierownictwie duchowym. Fr. Raffaele DI MURO OFMConv zilustrował Franciszka i Klarę jako przewodników duchowych, zaś fr. Adam MĄCZKA OFMConv zinterpretował List do brata Leona jako magna carta franciszkańskiego kierownictwa duchowego.
W trzecim dniu fr. Massimo VEDOVA OFMConv opisał pedagogikę w życiu braterskim w świecie franciszkańskim. Stwierdził, że u św. Franciszka nie znajdujemy doktryny pedagogicznej, ale ślady pedagogiki, która przede wszystkim przejawia się w braterstwie.
Na koniec ks. Giuseppe ROGGIA SDB scharakteryzował nurty we współczesnej pedagogice odnoszące się do życia konsekrowanego.
Każdego dnia po wykładach uczestnicy spotykali się w grupach studyjnych, odpowiadając na pytania i dzieląc się swoimi doświadczeniami i poglądami na poruszane zagadnienia. W ostatnim dniu, gdy moderatorem był fr. Raffaele DI MURO, bracia podsumowali pracę w grupach i podali kilka propozycji na następne spotkania, a także sugestie na naukowe opracowanie omawianych tematów. Ze swej strony moderator zachęcił studentów, aby z entuzjazmem kontynuowali swoje badania i odpowiedzieli na wezwanie papieża Franciszka, czyli połączyli doświadczenie osób zaangażowanych w studia z życiem duchowym, tworząc sieć informacyjną do dzielenia się swoją wiedzą.

Fr. Zvonimir PERVAN