28 października 2023 r. fr. Carmelo MARIA złożył profesję wieczystą na ręce ministra prowincjalnego prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia-Kalabria) fr. Gaspare LA BARBERA. Uroczystość miała miejsce w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Montevago podczas Mszy św., na którą przybyli miejscowe władze cywilne i wojskowe oraz liczni wierni z Montevago, Santa Margherita di Belice, Sambuca i Palermo, rodzinnego miasta neoprofesa.

Profesja wieczysta jest definitywnym zobowiązaniem się do naśladowania Chrystusa w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości według Reguły braci mniejszych, na wzór Maryi Niepokalanej, za wstawiennictwem św. Franciszka, co realizuje się w kontekście życia braterskiego we wspólnocie. I właśnie wspólnota franciszkańska mocno zaznaczyła swoją obecność i otwartość podczas całej uroczystości: było wielu braci z klasztorów z Sycylii, Kalabrii i Asyżu; braci, którzy swoim gorącym i wzruszającym przyjęciem przypieczętowali definitywną przynależność fr. Carmelo MARIA do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.
Wszystko to nastąpiło po procesie rozpoczętym w 2018 r. od prepostulatu w Montevago i po poszczególnych etapach formacji i nowicjatu, jak zaznaczył nowy profes wieczysty na zakończenie uroczystości. Przy tej okazji na pierwszym miejscu podziękował Panu Bogu, który w swoim nieskończonym miłosierdziu powołał go do swojej służby. Wyraził wdzięczność rodzinie i współbraciom zakonnym, a zwłaszcza ministrowi prowincjalnemu. Wspomniał o konfraterni Maryi Niepokalanej przy bazylice św. Franciszka z Asyżu w Palermo, do której należał od dzieciństwa. Wymienił chór, o który troszczył się przez lata i który animował liturgię eucharystyczną, jak również bractwo „Chiostro aperto”, z którym codziennie dzielił się projektem ewangelizacji, a także wszystkich, którzy pomagali mu i towarzyszyli na drodze powołania. Na odwrocie obrazka upamiętniającego profesję czytamy fragment Psalmu 27: „O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia”. Życzeniem skierowanym do neoprofesa jest, aby te słowa wypełniły się w jego życiu i w życiu nas wszystkich, którzy z wiarą i wzruszeniem byliśmy świadkami uroczystości o wielkiej wartości duchowej.

Liria GIACCONE