W dniach 12-16 lipca 2021 r., we franciszkańskim ośrodku „Madonnina del Lago” w Pergusa (Enna), odbyła się pierwsza część kapituły prowincjalnej zwyczajnej prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia).

25 członków kapituły, w tym wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, który przewodniczył obradom, oraz asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN, rozpoczęli prace w poniedziałek o godz. 10, poświęcając dużo miejsca na wystąpienia.
Interesującą prelekcję wygłosił prof. Vincenzo ROSITO, który z doświadczenia trwającej pandemii zaczerpnął trzy określenia – odczuć, wychylić się, wyobrazić sobie – ukazujące trzy pola manewru i trzy pola działania dla wspólnot i dla przeprojektowania jurysdykcji.
Z kolei wysłuchano sprawozdań wizytatora generalnego fr. Vincenzo MARCOLI, który przemawiał online z Padwy, ministra prowincjalnego fr. Gaspare LA BARBERA, kustosza kustodii prowincjalnej świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria) fr. Giorgio TASSONE, ekonoma prowincjalnego fr. Francesco Saverio BENENATI, a także innych relacji dotyczących niektórych dziedzin działalności prowincji, jak promocja powołań, duszpasterstwo młodzieży, animacja misyjna, FZŚ, Młodzież Franciszkańska, MI itp.
Na kapitułę przybył również zespół różnych specjalistów, który w ciągu ostatniego roku pracował razem z biurem ds. projektów Zakonu nad realizacją duszpasterskiego projektu o charakterze społeczno-edukacyjnym: „Cytadela braterstwa i pokoju”. Inicjatywa ta zyskała jednogłośną aprobatę braci kapitulnych, aby ją rozpocząć i przeprowadzić.
Od środy po południu do popołudnia następnego dnia bracia kapitulni, podzieleni na trzy grupy, dokonali weryfikacji minionych lat i przedstawili całemu zgromadzeniu swoje propozycje na najbliższe cztery lata. Wnioski te włączono do dokumentu podsumowującego, zatwierdzonego jednogłośnie późnym popołudniem w czwartek. Stanowi on podstawę do Instrumentum laboris, które będzie rozpatrywane na drugiej części kapituły zwyczajnej.
W ostatni dzień kapituły, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Góry Karmel, Mszy św. o godz. 7.30 przewodniczył miejscowy biskup Rosario GISANA, ordynariusz diecezji Piazza Armerina.
O godz. 9.30, po inwokacji do Ducha Świętego, sekretarz kapituły podał wyniki wyborów ministra prowincjalnego, które odbyły się w marcu 2021 r., a które z powodu pandemii zostały dokonane drogą listowną. Wybrany, fr. Gaspare LA BARBERA, który już wcześniej wyraził zgodę na przyjęcie urzędu, został oficjalnie ogłoszony ministrem prowincjalnym (druga kadencja). Po odśpiewaniu w kaplicy hymnu Te Deum nowo wybrany minister złożył wyznanie wiary i przysięgę.
O godz. 10 przystąpiono do wyboru członków definitorium prowincjalnego: fr. Francesco Saverio BENENATI (pierwsza kadencja), fr. Salvatore Vittorio LO CURCIO, wikariusz prowincji (pierwsza kadencja), fr. Luca M. GURRERA (druga kadencja), fr. Rosario TERRANOVA, sekretarz prowincji (pierwsza kadencja).
Piąty definitor, za jednomyślną zgodą kapituły, zostanie wybrany przez nowe definitorium.
O godz. 11.30 bracia zebrali się w kaplicy na modlitwę południową, a następnie definitorzy złożyli wyznanie wiary i przysięgę.
Rozpoczęcie drugiej części kapituły zaplanowane jest na 12 września 2021 r.

Fr. Antonio PARISI, sekretarz kapituły