Z okazji 50-lecia powstania prowincji św. Józefa w Słowenii zorganizowano w dniach 7-8 października 2022 r. sympozjum w klasztorze świętych Piotra i Pawła Apostołów w Ptuj.

Wydarzenie miało charakter międzynarodowy i uczestniczyli w nim eksperci z Chorwacji, Włoch i Słowenii. Udział wzięło 14 prelegentów, którzy wygłosili 17 wykładów naukowych. Wśród nich byli fr. Igor SALMIČ, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio), ks. Roberto REGOLI, fr. Ljudevit MARAČIĆ oraz inni współbracia i eksperci świeccy. Obecny był również wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, który zwrócił się do zgromadzonych w języku słoweńskim.
Choć sympozjum zostało przygotowane z okazji 50-lecia prowincji słoweńskiej, to omówiono na nim także poprzedni i obecny okres historyczny. Wykazano, że Zakon w każdym okresie odpowiednio reagował na sytuację, podejmując wyzwania i odpowiadając na nie w konkretny sposób.
Dyskusja nie ograniczała się tylko do dyscypliny historycznej, ale obejmowała również historię sztuki, bibliotekoznawstwo i archiwistykę. Najwięcej uwagi poświęcono samej prowincji w jej historycznym rozwoju, poczynając od prowincji styrio-karynckiej (XVI-XIX wiek), poprzez wspólną prowincję dalmacko-jugosłowiańską, aż po samodzielną prowincję utworzoną w 1972 r.
Z pewnością ważna jest praca nad fundamentami duchowo-duszpasterskimi i przyjęcie nowych form apostolatu, mówiących o obecnym zaangażowaniu braci mniejszych konwentualnych.
Słusznie jest być wdzięcznym i dumnym z przeszłości, cieszyć się teraźniejszością i mieć nadzieję na przyszłość, jak uczył nas św. Franciszek z Asyżu.

Fr. Milan KOS, minister prowincjalny