W dniu 23 listopada 2022 r. w klasztorze bł. Antona Martina Slomšek w Olimje większość braci z prowincji św. Józefa w Słowenii uczestniczyła w dniu formacji ustawicznej na temat: Zharmonizować braterstwo i apostolstwo.

Prelegent, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igor SALMIČ, opierając się na dokumentach kapituły generalnej z 1992 r. w Meksyku, na liście byłego ministra generalnego fr. Agostino GARDIN Zharmonizować braterstwo i misję z 1999 r., na odnowionych Konstytucjach i innych materiałach, mówił o konieczności zachowania równowagi między życiem braterskim a pracą duszpasterską. Jeśli chce się promować taki zrównoważony styl życia, trzeba nieustannie troszczyć się o formację według Ewangelii, żyjąc z Bogiem, pielęgnując wspólną modlitwę, poświęcając czas na medytację i lectio divina, uczestnicząc w rekolekcjach, co pomaga utrzymać Boże spojrzenie na osoby, rzeczy itp.
Św. Franciszek z Asyżu pisze w Testamencie: „I gdy Pan zlecił mi troskę o braci, nikt nie wskazywał, co mam czynić…” (T 14). Rozeznawanie tego, czego Pan od nas chce, nie może odbywać się indywidualnie, ale razem z naszymi braćmi. Naszym charyzmatem jest ewangeliczne braterstwo, bycie mniejszym, konwentualność, aby oddać się Chrystusowi ukrzyżowanemu, zmartwychwstałemu i eucharystycznemu.
Podczas pracy w grupach zastanawiano się nad tym, jakie są pozytywne doświadczenia w życiu zakonnym, między życiem braterskim a pracą duszpasterską i gdzie każdy współbrat widzi siebie na swojej drodze.
Cel nigdy nie jest w pełni osiągany, ale każdy musi zawsze czuć się w drodze, która z pewnością przyniesie owoce, jeśli pomimo trudności i codziennych prób będziemy starali się być konsekwentni i szczęśliwi w swoim powołaniu.

Fr. Milan KOS, minister prowincjalny