Współbracia gwardiani i definitorzy z prowincji św. Józefa w Słowenii spotkali się 30 i 31 stycznia 2023 r. w klasztorze bł. Antona M. Slomšek w Olimje.

Pierwszą kwestią była formacja ustawiczna gwardianów. Fr. Igor SALMIČ, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio), ukazał wyniki spotkania ministrów prowincjalnych, kustoszy i delegatów prowincjalnych z definitorium generalnym, zwołanego w połowie sześciolecia 2019-2025 i przeprowadzonego w dniach 16-21 stycznia 2023 r. w Seraphicum w Rzymie. Podsumowanie obejmowało następujące punkty: modlitwa, życie braterskie, przekazywanie charyzmatu, rozeznanie wspólnotowe i misja.
W dalszej części nastąpiło braterskie współdzielenie się poruszoną tematyką ze szczególnym podkreśleniem pragnienia, aby gwardiani i zarząd prowincji zrobili wszystko, co w ich mocy, w celu urzeczywistnienia przyjętych zobowiązań w prowincji i w klasztorach.
Z kolei gwardiani przedłożyli sprawozdania z poszczególnych klasztorów, odpowiadając na dwa pytania: Gdzie widzimy przyczyny porzucania życia zakonnego przez braci, którzy opuścili prowincję? Dlaczego w naszej prowincji nie ma nowych powołań? Po sprawozdaniach i dyskusji wyciągnięto następujący wniosek i zachętę: „Potrzeba gorliwości w życiu zakonnym każdego brata i każdej wspólnoty, zaś jako wspólnota braterska musimy być blisko zwykłych ludzi”.
W drugim dniu odbyło się spotkanie z ekonomami klasztornymi, którzy zaprezentowali całościowe sprawozdania z minionego roku. Podobne zestawienie przygotował również ekonom prowincji.
Na zakończenie omówiono i zatwierdzono program prowincji na najbliższy rok. Głównym wydarzeniem będzie kapituła duchowa poświęcona trosce o nowe powołania.

Fr. Milan KOS, minister prowincjalny