W piątek 8 kwietnia 2022 r., o godz. 19.30, w refektarzu klasztoru świętych Piotra i Pawła Apostołów w Ptuju odbyła się prezentacja monografii o zmarłym w 2019 r. fr. Milanie HOLC OFMConv. Publikacja nosi tytuł Zaprawdę, miłość jest potężniejsza niż śmierć, a okazją do jej zaprezentowania była 75. rocznica urodzin fr. Milana.

Monografia jest dziełem kilku autorów, którzy w swoich opracowaniach przedstawili fr. Milana z różnych punktów widzenia: jako biblistę, wykładowcę, tłumacza Pisma Świętego (dwa przekłady na język słoweński), zainteresowanego archeologią miejsc biblijnych, zawodowego przewodnika licznych pielgrzymek do Ziemi Świętej, głosiciela Dobrej Nowiny… Wspomina się go także jako rekolekcjonistę, asystenta duchowego różnych ruchów kościelnych, wikariusza parafialnego, wychowawcę, reżysera filmowego, a nawet jako iluzjonistę. Był jednak przede wszystkim zakonnikiem, który wszystkie swoje talenty oddawał na służbę Bogu, Kościołowi, Zakonowi i ludziom. Jego życie zakonne zostało szczególnie dobrze opisane przez naszego współbrata, fr. Martina KMETEC, dziś arcybiskupa Izmiru. Niektóre krótkie wypowiedzi lub wspomnienia zostały napisane również w języku włoskim. Słowa wprowadzające do lektury przygotowali minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI i asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igor SALMIČ. Ów drugi autor podkreślił, że książka jest „wyrazem wdzięcznej pamięci, a zarazem w pewnym sensie «zmartwychwstaniem», bo kiedy zapisuje się słowa, to nawet umarły wraca do życia”.
W prezentacji monografii wzięło udział wiele osób: oprócz niektórych autorów esejów i ministra prowincjalnego prowincji św. Józefa w Słowenii fr. Milana KOS, także metropolita i arcybiskup Mariboru Alojzij CVIKL. W swoim przemówieniu arcybiskup wspominał, że spędził z fr. Milanem prawie 13 lat w Rzymie i pośród wielu cennych cech dobrze zapamiętał jego pogodny charakter.
Na rozpoczęcie prezentacji, wyróżniającej się wieloma podziękowaniami, przemówienie inauguracyjne wygłosił brat Milana – fr. Danilo HOLC, który w artykule zamieszczonym w monografii zawarł szczegółowy opis jego życia i działalności. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że oprócz tych, którzy znali fr. Milana, także historia będzie wdzięczna za tę publikację. Na koniec przedstawiono krótkie podsumowania poszczególnych opracowań i wręczono monografię współautorom.
W jednym z wywiadów fr. Milan powiedział: „Trzy miasta są drogie mojemu sercu: Ptuj, w którym się urodziłem, Rzym, który mnie wychował, i Jerozolima, w której chciałbym żyć”. W tym sensie fr. Milan narodził się na nowo w pamięci wszystkich uczestników spotkania.
Podczas prezentacji śpiewał chór św. Wiktoryna z parafii św. Jerzego w Ptuju, który w 2008 r. uczestniczył w pielgrzymce do Ziemi Świętej pod przewodnictwem fr. Milana. Drugiej pieśni, zatytułowanej Do domu w niebie, towarzyszyła projekcja zdjęć z tej pielgrzymki, łączącej w pewnym sensie Jerozolimę ziemską z Jerozolimą niebieską, po której ścieżkach, jak mamy nadzieję, „kroczy” już fr. Milan.

Fr. Danilo HOLC