W środę 4 października 2023 r. w bazylice świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie obchodzono uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 18.30 profesję wieczystą złożył nasz współbrat z Seraphicum, fr. Tomás Valerio ZEBALLO CABALLERO z delegatury w Paragwaju.

Liturgii eucharystycznej przewodniczył minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, a koncelebrowali: minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB, wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, proboszcz i gwardian fr. Francesco CELESTINO, fr. Wildo José BOGARÍN z Paragwaju. Obecni byli bracia z kurii generalnej, doktoranci z klasztoru św. Antoniego, studenci i profesorowie z kolegium Seraphicum. Śpiew animował chór pod dyrekcją fr. Roberta CALLEJA, a funkcję ceremoniarza pełnił fr. Valdo R. NOGUEIRA z pomocą braci odbywających formację.
W homilii minister generalny, mówiąc o znaczeniu Reguły zatwierdzonej, podkreślił, że Regułę i życie braci mniejszych można przełożyć po prostu na życie Ewangelią w sposób paschalny, odnawiając codziennie złożone śluby. Zaapelował do składającego profesję i wszystkich obecnych braci, aby nigdy nie tracili sensu nowego życia, właściwego wierze w Chrystusa, którego są świadkami.
Przed końcowym błogosławieństwem krakowski minister prowincjalny podziękował neoprofesowi, zachęcając go do radosnego przeżywania swojej konsekracji zakonnej aż do ostatniego tchnienia życia. Z kolei nowy profes wieczysty wyraził wdzięczność wszystkim za duchowe wsparcie i towarzyszenie. Cytując Uwielbienie Boga Najwyższego św. Franciszka zaznaczył, że to właśnie we wspólnocie braterskiej przeżywa swoje głębokie doświadczenie Boga. Jego spotkanie z Bogiem dokonało się także „przez Jego sługę Franciszka i jego następców. Wy wszyscy, moi bracia tu obecni, a także nieobecni, stanowiący część mojego życia, przekazaliście mi charyzmat franciszkański, pokazaliście mi prawdziwą nadzieję, dojrzałą wiarę, bardzo ludzką i głęboką miłość, tę miłość, która wyraża się z łagodnością i czułością. Pokazaliście mi drogę do życia wiecznego, nauczyliście mnie kochać Pana Boga wszechmogącego z autentycznością, tego Boga, który stał się dla mnie mały i dał mi zbawienie”.
Na zakończenie minister generalny udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Franciszka, a następnie wszyscy udali się na krużganki klasztorne, aby przeżywać chwile agapy braterskiej.

Fr. Roberto LIGGERI