Papież Franciszek rozpoczyna swoje orędzie na tegoroczny „Czas dla Stworzenia” (1 września – 4 października 2022 r.) prosząc nas o wsłuchanie się w słodką pieśń stworzenia.

 • Jako zakonnicy obiecaliśmy „odnajdywać obecność «najwyższego, wszechmogącego, dobrego Pana» w modlitwie, w podejmowanej misji, w relacjach międzyludzkich, w różnorodności kultur oraz w całym dziele stworzenia” (Konstytucje, art. 2).

Papież Franciszek prosi nas następnie o wsłuchanie się w chór gorzkich okrzyków towarzyszący tej słodkiej pieśni stworzenia.

 • Jako zakonnicy obiecaliśmy wsłuchiwać się w głos kobiet i mężczyzn naszych czasów, „w ich problemy, cierpienia i nadzieje, (…) angażując się w projekty wspólnotowe oparte na solidarności i braterskim dzieleniu się” (Konstytucje, art. 108, §1).

Papież Franciszek prosi nas, abyśmy wznieśli głos nie jako jednostki, ale jako wspólnota, dążąc do trwałej zmiany.

 • Jako zakonnicy obiecaliśmy:
  • „nosić w sercu troskę o zachowanie ziemi jako «wspólnego domu»” (Konstytucje, art. 108, §3);
  • „prowadzić styl życia świadczący o miłości do stworzenia i zgodny z projektami zrównoważonego rozwoju środowiska” (Konstytucje, art. 108, §3);
  • „wspierać edukacyjne inicjatywy «integralnego nawrócenia ekologicznego»” (Konstytucje, art. 108, §3);
  • „wyrzekać się wszystkiego oraz strzec się przed konsumpcyjną mentalnością prowadzącą do gromadzenia i marnotrawstwa, (…) okradającą «siostrę naszą matkę ziemię»” (Konstytucje, art. 14, §6).

Wsparci zachętą papieża Franciszka, żyjmy wskazaniami ewangelicznymi i otwierajmy nasze serca na płacz „z tymi, którzy płaczą” (Rz 12, 15), aby konkretnymi czynami odpowiedzieć na słodką pieśń stworzenia.

Fr. Michael LASKY