Druga faza obchodów 30-lecia „Franciscans International” (FI) miała miejsce 16 lipca 2019 roku na Papieskim Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie.

Do tej pory „Franciscans International” jest jedynym dziełem wspieranym przez wszystkie rodziny franciszkańskie. FI zrodziła się z marzeń i wizji dwóch braci i zakonnicy franciszkańskiej, inspirowanej wartościami franciszkańskimi i prawami człowieka. Została uznana i akredytowana przez ONZ jako organizacja pozarządowa w 1989 r. Punktem odniesienia dla niej jest Konferencja Rodziny Franciszkańskiej. Każdy członek Konferencji powołuje swojego przedstawiciela do rady zarządu, która wraz z dyrektorem wykonawczym zarządza i prowadzi tę franciszkańską organizację.
W uroczystości wzięli udział współbracia OFM, OFMConv, OFM Cap, OFS oraz z innych instytucji franciszkańskich męskich i żeńskich oraz osoby świeckie. Obecni byli wyżsi przełożeni Konferencji Rodziny Franciszkańskiej. Wyjątkowo mile widziana była obecność fr. Dioniysiusa MINTOFF OFM, który ma już osiemdziesiąt osiem lat i jest ostatnim z żyjących założycieli FI.
Swoje świadectwo o współpracy z FI w czasie kryzysu społeczno-politycznego w Demokratycznej Republice Konga złożył Fridolin Ambongo BESUNGU OFM Cap, arcybiskup Kinszasy.
Trzecia i ostatnia część rocznicy będzie obchodzona w Nowym Jorku w listopadzie 2019 roku.

Fr. Joseph BLAY