W dniach 17-29 października 2022 r. w Stambule odbył się doroczny kurs poświęcony dialogowi ekumenicznemu i międzyreligijnemu.

Kurs, organizowany przez braci mniejszych ze wspólnoty „S. Maria Draperis” w Stambule, miał miejsce już po raz 16. Jest on otwarty dla całej rodziny franciszkańskiej i osób zainteresowanych poruszaną tematyką. Uczestniczyło w nim 20 osób, w tym, oprócz braci franciszkanów i sióstr franciszkanek, włoski misjonarz pracujący w Albanii oraz kilku wolontariuszy z Włoch. Z naszego Zakonu obecny był fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej, fr. Emil KUMKA z Seraphicum w Rzymie i fr. Fictorium Natanael GINTING z Indonezji.
Podjęto pięć istotnych tematów: dialog jako styl życia; podstawy dialogu międzyreligijnego; realia dialogu; znaczenie dialogu ekumenicznego; dialog międzyreligijny i ekumeniczny a franciszkanie dzisiaj. Oprócz prelekcji był czas na wymianę opinii, dzielenie się świadectwami i na modlitwę. Fr. Dariusz MAZUREK zabrał głos na temat dialogu i świata zsekularyzowanego.
Na koniec wszyscy uczestnicy pozytywnie ocenili spotkanie, zarówno ze względu na omawiane treści, jak i na organizację. Ponadto cała rodzina franciszkańska, kierując się wezwaniem serafickiego ojca św. Franciszka z Asyżu, aby nieść przesłanie dialogu i pokoju do wszystkich części świata, ponowiła swoją gotowość do współpracy w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w kolejnych edycjach kursu.
Spotkanie zakończyło się odwiedzeniem siedmiu starożytnych Kościołów znajdujących się na terenie obecnej Turcji, wymienionych przez św. Jana Apostoła w Apokalipsie: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei.

Fr. Fictorium Natanael GINTING