W dniach 16-17 listopada 2018 sekretarz generalny ds. animacji misyjnej (SGAM) odwiedził delegaturę prowincjalną w Ugandzie, aby w ramach braterskich spotkań podzielić się swoim doświadczeniem misyjnym.

Sekretarz generalny fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI odwiedził wszystkie trzy placówki misyjne franciszkańskie Braci Mniejszych Konwentualnych: 16 listopada był w Matugga i Kakooge, dzień później – w Kampala.
W postulacie (w Kampala) fr. Jarosław spotkał się z zakonnikami z miejscowej wspólnoty oraz grupą siedemnastu postulantów. W oparciu o adhortację apostolską papieża FRANCISZKA skierowaną do całego Kościoła, omówił temat: „Kościół wychodzący ku…”. Podzielił się też swoim doświadczeniem misyjnym w Peru, opowiedział o wydarzeniach związanych z męczeństwem fr. Michała TOMASZKA i fr. Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO oraz omówił zagadnienia związane z misyjną duchowością franciszkańską. Aktualnie zakonnicy w delegaturze (należącej do polskiej Prowincji św. Antoniego bł. Jakuba Strzemię) mieszkają w trzech wspólnotach wspomnianych wyżej: Kakooge (parafia i placówka misyjna), Kampala-Munyonyo (parafia i narodowe sanktuarium męczenników ugandyjskich) i Matugga (parafia i placówka misyjna).
Bracia działają w różnych obszarach: przygotowują katechistów do pracy ewangelizacyjnej, posługują duszpastersko w sanktuarium, podejmują działalność powołaniową, pracują w parafiach, troszczą się o osoby zaangażowane w pracę medyczną i posługę miłosierdzia wobec najuboższych.
Odwiedziny stały się okazją do pogłębienia braterstwa i wzajemnego umocnienia się braci.

Fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny SGAM