Podczas niedawnego sympozjum misyjnego (25-28 maja 2022 r.) zaprezentowano książkę, wydaną przez centrum misyjne FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) we współpracy z sekretariatem generalnym ds. animacji misyjnej (SGAM), zatytułowaną: Idźcie i głoście… Obecność misyjna braci mniejszych konwentualnych w świecie – rok 2022.

Tom, liczący 264 strony i wydrukowany przez Mediagraf, przedstawia poszczególne miejsca misyjne naszych współbraci w 40 krajach na pięciu kontynentach i szczegółowo opisuje kontekst polityczny, społeczny i kościelny, w którym pracują nasi misjonarze. Przybliża również obecność zakonników od momentu ich przybycia na misję, jej rozwój, działalność duszpasterską oraz wykaz istniejących dziś wspólnot, z podaniem liczby braci, adresów klasztorów i zdjęciami.
Publikacja, odczytując życie i działalność braci w różnorakich miejscach aktywnej i dynamicznej akcji ewangelizacyjnej, pomaga czytelnikowi zrozumieć, jakie są misyjne i franciszkańskie pola działania.
Książka, która została wydrukowana w języku włoskim, będzie przetłumaczona na języki Zakonu i stanie się dostępna w Internecie. Ma to na celu zaoferowanie narzędzia animacji misyjnej, aby wejść w życie naszych współbraci i zrozumieć obecność franciszkańską wcieloną w krajach, gdzie oni żyją i pracują.
Interesujące są końcowe dodatki z wykazem misji od 1925 r. do czasów dzisiejszych oraz aktualną obecnością misyjną. Ze statystyk wynika, że mamy 218 klasztorów, 115 parafii, 63 domy formacyjne (27 postulatów, 13 nowicjatów i 23 postnowicjaty), 344 profesów czasowych, 288 profesów wieczystych, 809 kapłanów (łącznie – 1441 zakonników).
Tom, opatrzony słowem wstępnym ministra generalnego fr. Carlosa A. TROVARELLI i wprowadzeniem dyrektora centrum misyjnego FIMP, jest owocem synergicznej i rzeczywistej współpracy pomiędzy SGAM a centrum misyjnym, rozpoczętej w latach 2018-2019, a zakończonej w maju 2022 r.
„Mamy nadzieję – czytamy we wprowadzeniu – że lektura tych stron rozbudzi w sercu każdego czytelnika i każdego zakonnika zalążek misyjny, aby na nowo odkryć żywotność i żywość charyzmatu franciszkańskiego w szerzeniu Ewangelii wśród ludu i z ludem powierzonym ich misji apostolskiej”.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor centrum misyjnego FIMP