Kapituła krajowa FZŚ na Węgrzech odbyła się w dniach 18-20 lipca 2019 r. w szkole średniej Temesvári Pelbárt – Estergom należącej do OFM.

Kapitule przewodniczyła Danijela REBAC, krajowy formator w Chorwacji i członek międzynarodowej komisji prawnej. Towarzyszył jej fr. Alfred PARAMBAKATHU, asystent generalny OFS-MF w OFMConv.
Kapituła rozpoczęła się w czwartek po południu wykładem Szabolcsa VÀRADI (FZŚ) na temat „Nabożeństwa do NMP”, po którym nastąpiła modlitwa animowana przez fr. Tihaméra PAPP OFM, narodowego asystenta duchowego FZŚ. Inauguracyjnej Mszy św. przewodniczył fr. Liszlò ZATYKÒ OFM. Na zakończenie uroczystości wręczono jednemu z członków FZŚ doroczną nagrodę „Za miłosierną miłość Chrystusa”.
W piątek rano Danijela wygłosiła referat nt. „Współodpowiedzialność i pomocniczość rad ewangelicznych”. Tibor Kauser, minister generalny FZŚ, mówił o „Tożsamości FZŚ i roli rad ewangelicznych”. Po referatach miały miejsce sprawozdania: Ministra generalnego, skarbnika narodowego i krajowego asystenta Dduchowego.
Po południu odbyły się wybory. Lázló KEREKES został potwierdzony jako minister narodowy, a Márton BEKE został ponownie wybrany na stanowisko asystenta międzynarodowego. Zaraz po wyborach Danijela i fr. Alfred spotkali się z nową radą narodową i asystentami duchowymi (1 OFMCap, 1 OFMConv, 4 OFM i 3 siostrami Franciszkankami). Podczas wieczornej Mszy św., której przewodniczył fr. Alfred, nowa rada została przedstawiona oficjalnie przez Danijelę.
W sobotę rano zostały wygłoszone dwa kolejne referaty: „Rozwój FZŚ na poziomie międzynarodowym” (fr. Alfred) i „Przygotowanie do Światowego Kongresu Eucharystycznego 2020 w Budapeszcie” (fr. Kornél FÀBRY OFM, główny organizator spotkania).
Końcowej Mszy św. przewodniczył fr. Tihamér PAPP OFM.
Cała kapituła odbyła się w sposób bardzo braterski i uporządkowany.

fr. Alfred PARAMBAKATHU, asystent generalny