Od 11 do 15 czerwca 2018 r. ojcowie kapitulni z prowincji św. Józefa z Kupertynu (SJC) w USA (Kalifornia) zgromadzili się w Castro Valley na drugiej części kapituły prowincjalnej zwyczajnej.

W kapitule uczestniczyli delegaci z Kalifornii i z delegatury prowincjalnej w Wietnamie. Zakonnicy szeroko przedyskutowali czteroletni plan prowincji. Głównym punktem było zobowiązanie prowincji do ułatwienia rozwoju delegatury. Stąd też kapituła zaaprobowała utworzenie domu dla postulantów w Cu Chi (Ho Chi Minh City), a zarazem zapewniła znaczny wkład finansowy na ten projekt.
Kapituła omówiła również możliwość ustanowienia wspólnoty opartej na duchowości maryjnej w klasztorze św. Maksymiliana Kolbego w Castro Valley. Ojcowie kapitulni zlecili zakonnikom z tamtejszej wspólnoty opracowanie konkretnego projektu dla tego typu klasztoru i wprowadzenie go w życie „ad experimentum”.
W trakcie obrad fr. John HEINZ został wybrany ekonomem prowincji.
Dwa zespoły promotorów powołań upoważniono do wyjścia naprzeciw potrzebom tego rodzaju apostolstwa oraz do pokonania trudności geograficznych i etnicznych.
Kapituła przegłosowała zniesienie klasztoru w Reno (Nevada) i utworzenie dwóch nowych klasztorów: przy parafii Matki Bożej Łaskawej w Castro Valley oraz w Van Mon w Wietnamie.
Delegaci kapitulni zatwierdzili propozycję powołania komitetu „ad hoc” z prowincją Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych i z prowincją św. Bonawentury w USA, mającego na celu omówienie współpracy w najbliższych latach.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF