18 maja 2022 roku papież Franciszek promulgował reskrypt zezwalający zakonnikom niebędącym kapłanami na sprawowanie władzy jako wyżsi przełożeni. Reskrypt ten pozwala na uczynienie w uzasadnionych przypadkach wyjątku od zapisów zawartych w kanonie 588 § 2 KPK.

Pierwszą jurysdykcją Zakonu, która skorzystała z tej możliwości jest Prowincja św. Józefa z Cupertino w USA (Kalifornia). Podczas pierwszej części kapituły prowincjalnej zwyczajnej w czerwcu 2022 r. Fra Jakub REITER został wybrany wikariuszem prowincjalnym. Decyzja ta została zatwierdzona przez Definitorium generalne i Dykasterię ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.
Fra James posiada tytuł licencjata teologii Uniwersytetu w Chicago oraz tytuł magistra edukacji religijnej (amerykański odpowiednik licencjatu) Uniwersytetu Loyola Marymount w Los Angeles. Przez dwadzieścia jeden lat pełnił funkcję nauczyciela i administratora w szkolnictwie średnim. Od osiemnastu lat jest zaangażowany w formację, pełniąc funkcję mistrza nowicjatu, rektora postulatu, dyrektora ds. powołań i rektora postnowicjatu.
Przez lata pełnił funkcję definitora przy czterech różnych ministrach prowincjalnych, a ostatnio służył jako sekretarz prowincjalny. W tej kadencji będzie łączył obowiązki wikariusza prowincjalnego i sekretarza prowincjalnego.

Fra Jude WINKLER