Franciszkanie w Uzbekistanie świętowali 30-lecie powstania misji.

Przygotowaniem do obchodów rocznicowych były doroczne rekolekcje zakonne. Odbyły się one w dniach 3-8 października 2021 r. w wynajętej willi nad jeziorem Charvak w górach Tien-szan i uczestniczyło w nich 6 braci z delegatury prowincjalnej w Uzbekistanie. Prowadził je fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej. W swoich rozważaniach podjął tematykę życia duchowego i franciszkańskiego, jak również tematykę powołania misyjnego. Bracia gromadzili się na wspólnej Mszy św., liturgii godzin, adoracji Najświętszego Sakramentu. Mieli możliwość wyjścia w góry czy nad jezioro i w ciszy medytować słowo Boże. Wszyscy uczestnicy wyrazili wdzięczność fr. Dariuszowi za ten piękny czas, który dał im nowe siły do dalszego głoszenia Ewangelii w tym kraju.
Po zakończonych rekolekcjach bracia udali się do Taszkentu, gdzie tego samego dnia przybył minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB oraz asystent generalny FEMO fr. Tomáš LESŇÁK. Bracia odwiedzili wszystkie klasztory delegatury (Taszkent, Buchara, Fergana) i wszystkie parafie (Taszkent, Fergana, Buchara, Samarkanda, Urgench), a także zapoznali się z pracami podjętymi w kierunku otwarcia nowej parafii w Angrenie. Głównym celem było zapoznanie się z działalnością misji, pracą braci oraz zaplanowanie przyszłości.
W dniach 14-15 października odbyły się wspólne rozmowy braci z delegatury z przybyłymi gośćmi, wśród których był również obecny minister generalny fr. Carlos TROVARELLI. Chodziło o przeanalizowanie obecnej sytuacji misji i znalezienie rozwiązań na przyszłość, albowiem delegatura boryka się z problemami personalnymi (dwie wspólnoty klasztorne są tylko dwuosobowe). Minister prowincjalny zaznaczył, że prowincja krakowska nie wycofuje się z pracy w Uzbekistanie, ale prosi zarząd generalny o zaradzenie brakom personalnym i o zaproszenie do Uzbekistanu braci z innych jurysdykcji Zakonu. Z kolei minister generalny podziękował wszystkim za wielką pracę, jaka została dokonana w Uzbekistanie, i obiecał podjąć starania, aby zainteresować innych tą szczególną, choć bardzo trudną misją.
Uroczysta Msza św. dziękczynna, której przewodniczył administrator apostolski bp Jerzy MACULEWICZ OFMConv, została odprawiona 15 października w kościele w Taszkencie. Uczestnicy dziękowali za 30 lat posługi franciszkanów w Uzbekistanie i za wszelkie dobro, które przy pomocy łaski Bożej udało się na tej ziemi dokonać.
Pierwsi franciszkanie przybyli do Uzbekistanu w 1246 r. Byli to: Giovanni da Pian del Carpine i Benedykt Polak, którzy zostali wysłani z misją dyplomatyczną przez papieża Innocentego IV. W XIV wieku na zachodzie Uzbekistanu żyli franciszkanie i znajdowało się tam biskupstwo, a biskupem był franciszkanin.
Najnowsza historia misji rozpoczęła się 11 października 1991 r., gdy do Uzbekistanu przybył fr. Krzysztof KUKUŁKA z prowincji krakowskiej. Została mu powierzona troska o dwie istniejące wówczas parafie: w Taszkencie i Ferganie. Zwrócił się on do Zakonu z prośbą o odbudowanie taszkenckiej świątyni, której ruiny zostały przekazane Kościołowi katolickiemu. Kościół został konsekrowany 9 lat później i obecnie jest siedzibą administratora apostolskiego w Uzbekistanie, jak też mieści się przy niej nuncjatura apostolska. W 1997 r. Stolica Apostolska utworzyła w Uzbekistanie missio sui iuris i powierzyła troskę o rozwój Kościoła w tym kraju naszemu Zakonowi. W 2005 r. św. Jan Paweł II utworzył tutaj administraturę apostolską, a jej pierwszym biskupem mianował naszego współbrata fr. Jerzego MACULEWICZA.
W ciągu 30 lat w delegaturze pracowało 25 braci z prowincji krakowskiej i 3 z innych prowincji Zakonu: fr. Ivan ROHLOFF z USA, fr. Thomas BAHN z Korei Południowej i fr. Francesco FALDANI z Padwy. Obecnie misja przeżywa trudności personalne. W trzech klasztorach żyje i pracuje tylko 7 braci: 4 kapłanów i 3 braci zakonnych. W delegaturze posługuje pierwszy współbrat pochodzący z Uzbekistanu, fr. Siergiej FEDOROV, który w 2012 r. przyjął święcenia w Taszkencie z rąk bp. MACULEWICZA. W naszym seminarium w Krakowie studiuje dwóch braci kleryków z delegatury (drugi rok filozofii), a w Ferganie na prepostulacie jest jeden kandydat do Zakonu.

Fr. Stanisław ROCHOWIAK