Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem bp. Luis Enrique ROJAS RUÍZ, biskupa pomocniczego archidiecezji Mérida (Wenezuela), sprawowaną 20 września 2021 r., rozpoczął się nowy rok formacyjny w postnowicjacie kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli.

Uroczystość odbyła się w klasztorze św. Antoniego z Padwy, położonym w sektorze „Las Carmelitas”, na 18 kilometrze ulicy Jají w stanie Mérida, którego infrastruktura, należąca do karmelitów bosych, została przekazana naszej kustodii franciszkańskiej na 10 lat, na zasadzie ad usum. Odpowiedni dokument podpisał delegat prowincjalny ojców karmelitów fr. Cristóbal DOMÍNGUEZ i franciszkański kustosz prowincjalny fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO w lipcu 2021 r. Dodajmy, że prośba o kanoniczne erygowanie kustodialnego klasztoru postnowicjackiego jest obecnie w trakcie zatwierdzania.
W imieniu kard. Baltazar PORRAS CARDOZO, arcybiskupa Mérida i administratora apostolskiego archidiecezji Caracas, bp ROJAS RUÍZ wyraził głęboką wdzięczność za rozpoczęcie nowej obecności franciszkańskiej w jego Kościele archidiecezjalnym, podkreślając, że życie zakonne w Mérida przyniosło obfite owoce duchowe. „Ufam, że franciszkanie konwentualni swoim świadectwem życia i pracą duszpasterską wydadzą wiele owoców także w naszej wspólnocie kościelnej, dlatego mam nadzieję, że ich obecność pośród nas będzie trwała jeszcze przez długie lata” – tymi słowami bp ROJAS RUÍZ zakończył swoją homilię, zapewniając współbraci o swojej bliskości i o towarzyszeniu wspólnocie jako pasterz, brat i przyjaciel.
W uroczystości, oprócz kustosza prowincjalnego, wzięli udział bracia z klasztoru Najświętszej Trójcy w Pueblo Llano i klasztoru NMP Wspomożycielki Wiernych w Barinas, proboszcz z parafii Montalbán in Ejido o. Railli GUERRERO, o. Nelson COLMENARES, o. Ricardo VIELMA, a także parafianie z karmelitańskiej wspólnoty kościelnej.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii