W ramach pierwszego spotkania formacyjnego gwardianów i szóstego posiedzenia definitorium kustodialnego kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli fr. Williams SUÁREZ PAREDES złożył profesję solemną. Uroczystość odbyła się 1 marca 2024 r. w bazylice św. Piotra Apostoła w Los Chaguaramos w Caracas.

Ceremonii przewodniczył kustosz prowincjalny fr. Franklin DURÁN ZAMBRANO, który w homilii zachęcił neoprofesa do przeżywania swojej konsekracji w dynamice miłości do Boga i do braci. Doznanie miłości przybiera konkretną formę w pogłębianiu życia duchowego, gdy osoba konsekrowana jest ściśle zjednoczona z Bogiem w modlitwie, a jako owoc tej komunii z odwiecznym Ojcem rodzi się doświadczenie braterstwa franciszkańskiego i powszechnego. Poprosił przy tym współbrata o przyjęcie konsekracji zakonnej z radością i pokornym oddaniem, naśladując wzór św. Franciszka, wiernego ucznia ubogiego i ukrzyżowanego Chrystusa.
W uroczystości wzięli udział, oprócz siedmiu gwardianów z kustodii i członków definitorium kustodialnego, zakonnicy i zakonnice z innych zgromadzeń, członkowie rodzin nowego profesa, świeccy z miejscowej wspólnoty oraz przyjaciele i znajomi.

Fr. Juan MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii