Od 26 września do 1 października 2022 r. wspólnota rzymskiego klasztoru św. Antoniego przy Termach Karakalli („Vigna Antoniana”) wzięła udział w rekolekcjach, które odbyły się w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Tagliacozzo (L’Aquila), należącym do prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja).

Rekolekcje prowadzili fr. Carmine TERENZIO i fr. Attilio TERENZIO na temat Podążać śladami Dziejów Apostolskich. Codziennie rano i po południu odbywały się spotkania, podczas których zastanawiano się nad życiem chrześcijańskim u zarania Kościoła, życiem chrześcijańskim, które z pewnością jest związane z życiem franciszkańskim od początku Zakonu do dnia dzisiejszego.
W swoich naukach, oprócz zaproponowanych treści, rekolekcjoniści dzielili się tym, jak przeżywają swoje powołanie w konkretnej rzeczywistości, w klasztorze, gdzie bracia, którzy się przez niego przewinęli, pozostawili swój ślad nie tylko dając przykład życia wspólnotowego, życia franciszkańskiego, ale także życia chrześcijańskiego naznaczonego bliskością wobec innych. Ten ostatni aspekt stał się widoczny dzięki zaangażowaniu braci mieszkających w klasztorze i włączeniu się w ich pracę grupy świeckich, którzy poświęcili nieco swojego czasu, aby służyć i współpracować w pomyślnym przebiegu tygodniowych rekolekcji.
Ponadto zakonnicy przybyli z Rzymu mogli przeżyć różne momenty wspólnotowe, m.in. spotkanie z ministrem prowincjalnym prowincji abruzyjskiej fr. Mauro M. DE FILIPPIS DELFICO.
Wspólnota domu generalskiego św. Antoniego przy Termach Karakalli w Rzymie jest niezmiernie wdzięczna współbraciom ze wspólnoty św. Franciszka w Tagliacozzo za gościnność i okazanie wielkiego ducha braterstwa franciszkańskiego.

Fr. César ORTÍZ GONZÁLEZ