Blisko pięćdziesięciu franciszkanów z Prowincji św. Elżbiety w Niemczech spotkało się 1 października 2018 roku na dorocznym spotkaniu braterskim w Würzburgu.

Uczestnicy reprezentowali prowincję niemiecką, trzy delegatury prowincji polskich, delegaturę w Holandii oraz Kustodię prowincjalną św. Leopolda i Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii.
Po uroczystej Eucharystii i komunikatach przekazanych przez prowincjała fr. Berhardina SEITHER bracia zwiedzili odrestaurowany klasztor w Würzburgu. Wszyscy podziwiali rezultat prac renowacyjnych.
W godzinach popołudniowych w programie spotkania znalazła się przejażdżka statkiem po rzece Men na odcinku Würzburg-Veitshöchheim; w miejscu docelowym zwiedzono kościół parafialny i rokokowy ogród.
Prowincja niemiecka jest jedną z jurysdykcji Federacji CEF (Centralis Europae Foederatio – Federacja Europy Środkowej). Należą do niej także klasztory w Austrii, Chorwacji, Danii, Holandii, Słowenii, Szwajcarii i Szwecji.

Fr. Konrad SCHLATTMANN