W dniu 23 czerwca 2018 r. odbyło się ponowne otwarcie – po przeprowadzonym remoncie generalnym – klasztoru Świętego Krzyża w Würzburgu w Niemczech. 

Prace w klasztorze należącym do prowincji św. Elżbiety w Niemczech rozpoczęto na początku sierpnia 2016 r., a odpowiedzialnym za nie był fr. Steffen BEHR.
Odnowiono ponad 4300 metrów kwadratowych i 23000 metrów sześciennych, co można porównać do powierzchni odpowiadającej ponad 25 mieszkaniom rodzinnym.
Połowa klasztoru zostanie wynajęta, a w drugiej połowie będą mieszkać zakonnicy. Wspomniany klasztor jest siedzibą prowincji (są pomieszczenia dla urzędów prowincjałatu i 5-6 pokoi gościnnych), domem formacyjnym dla postnowicjuszy (5 pokoi), a ponadto zwyczajnym klasztorem, gdzie znajdują się pokoje przeznaczone dla braci chorych i starszych. Łącznie jest 18 pokoi dla zakonników, z dużą łazienką, dostosowaną dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą św., której przewodniczył biskup pomocniczy Würzburga Ulrich BOOM. Po liturgii miał miejsce okolicznościowy program prowadzony przez „Duet 51” (harfa i skrzypce). Przemawiali: gwardian fr. Josef BODENSTEINER, bp Ulrich BOOM, minister prowincjalny fr. Bernhardin SEITHER, architekt Rainer KRIEBEL, burmistrz Würzburga Christian SCHUCHARDT oraz asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Miljenko HONTIĆ.
Po uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni na „imbiss” – obiad w wirydarzu, a na koniec wszyscy podzieleni na niewielkie grupy mogli zwiedzić wyremontowany klasztor.
Dla pełnego obrazu konieczne jest wyjaśnienie, że na dziedzińcu klasztornym nadal trwają prace prowadzone przez hotel, któremu klasztor i prowincja wydzierżawiły część terenu.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF