201. Kapituła Generalna Nadzwyczajna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych rozpocznie się we wtorek 24 lipca 2018 r. o godz. 17.00. w ośrodku „Ad Gentes” ojców werbistów w Nemi, nieopodal Rzymu, we Włoszech.

Z dniem dzisiejszym udostępniamy stronę internetową – www.capgenofmconv.org – jej właśnie dedykowaną. Mamy nadzieję, że pozwoli ona uczestniczyć w tym ważnym dla Zakonu wydarzeniu nie tylko nam, franciszkanom, ale i naszym przyjaciołom i sympatykom.
Aby korzystanie z niej było łatwiejsze i owocniejsze, opisujemy w kilku punktach jej zawartość:
– w zakładce „zwołanie” znajdziecie: list zwołujący i ogłaszający 201. Kapitułę Generalną Zakonu; listę wszystkich uczestników (z głosem czynnym i biernym), wykaz braci obsługujących kapitułę oraz tłumaczy; adres miejsca kapituły;
– w zakładce „Instrumentum laboris” znajdziecie dokument w całości (do pobrania w formacie pdf), ale również wyodrębnione jego poszczególne części: wprowadzenie, przebieg prac przygotowawczych, słowniczek, skróty występujące w tekście, analizę cytatów oraz tekst proponowanych Konstytucji podzielony na rozdziały; w niektórych przypadkach zastosowano urozmaicone formy prezentacji;
– zakładka „modlitwy-wezwania” zawiera formuły modlitw w intencji Kapituły generalnej, do wykorzystania podczas jutrzni i nieszporów;
– w zakładce „program” został przedstawiony ogólny schemat programu rozłożony na kolejne 5 tygodni;
– z kolei w zakładce „multimedia” znajdziecie filmy video i prezentacje PowerPoint, dotyczące prac nad rewizją Konstytucji z ostatnich lat.
Orientacyjna data zakończenia Kapituły przewidziana jest na niedzielę 26 sierpnia br.

Biuro ds. komunikacji