3 grudnia 2018 roku przełożeni klasztorów w Prowincji świętych Pierwszych Męczenników Franciszkańskich w Zambii oraz Misji w Malawi spotkali się w ośrodku franciszkańskim w Ndola (Zambia) na doroczne spotkanie gwardianów; spotkanie trwało do 6 grudnia.

Spotkanie, które odbywało się w sali kapitulnej ośrodka franciszkańskiego, rozpoczęło się i zakończyło Mszą świętą. Fr. Vincent SICHANDE, obejmując urząd gwardiana klasztoru w misji św. Kalemba w Kapembe w dystrykcie Manyinga w północno-wschodnim rejonie Zambii, złożył wyznanie wiary.
Następnie minister prowincjalny fr. Richard Francis CHIMFWEMBE serdecznie przywitał przybyłych gwardianów, jako swoich bezpośrednich współpracowników. Podczas tego powitania potwierdził, że temat tegorocznego spotkania to „Troszczyć się o ziarno, które zostało mi powierzone”. Wychodząc od tego tematu, rozważał wraz z gwardianami kwestię pomocnej „przyjacielskiej dłoni”. Po bratersku dodawał odwagi każdemu z gwardianów, aby spojrzeli na swój urząd jako na „pomocną dłoń” nie tylko wobec ministra prowincjalnego – jako jego bezpośredni współpracownicy w zarządzaniu sprawami prowincji – ale także względem wszystkich braci w prowincji, a w szczególności – współbraci z własnego klasztoru. Prowincjał zachęcał także gwardianów, aby zwracali się o pomoc do innych, szczególnie gdy napotykają trudności w sprawowaniu swojego urzędu i posługiwania. Namawiał ich także do jednoczenia różnych pokoleń braci w prowincji, ponieważ prowincja nie jest „jednopokoleniowa”. Różne pokolenia braci czynią prowincję tym, czym jest: należy to piękno strzec i pielęgnować, gdyż jest to dla nas dar Pana.
Mając na uwadze temat tegorocznego spotkania, bracia dokonali oceny Prowincjalnego Planu Czteroletniego, aby uchwycić jakie do tej pory poczyniono postępy we wspólnotach oraz jak rozwija się życie duchowe, życie wspólnotowe, duszpasterstwo oraz jaki jest stan finansów w prowincji. Bracia obradowali w grupach dyskusyjnych i szeroko omawiali wspomniane aspekty życia braterskiego. Ocenili radości, trudności oraz wyzwania, którym trzeba było sprostać podczas dwuipółrocznego etapu obecnej czteroletniej kadencji.
Na spotkanie złożyły się: Liturgia godzin, Eucharystia, konferencje, dyskusje, chwile refleksji oraz wieczorna rekreacja.
W podsumowaniu minister prowincjalny podziękował gwardianom za ich wysiłki podejmowane dla dobra prowincji. Zachęcił ich też do poprawy wzajemnej komunikacji oraz do finansowego wsparcia zarządu prowincji. Przede wszystkim prosił o umocnienie wspólnoty braterskiej oraz o skoncentrowanie się na dobru wspólnym całej prowincji. Na koniec wezwał uczestników do obchodów roku 2019 jako „roku wspólnoty braterskiej”.
Spotkanie zakończyła wspólna recytacja modlitwy o pokój św. Franciszka z Asyżu.

Fr. Mathews KASONGO, sekretarz prowincjalny