W dniach 23-26 października w Ndoli bracia z Prowincji świętych Pierwszych Męczenników Franciszkańskich w Zambii zorganizowali warsztaty dla zakonników, którzy swoją formację początkową zakończyli w czasie ostatnich pięciu lat.

Grupa uczestników liczyła dwanaście osób. Spotkali się, by poddać refleksji braterskie, duchowe i apostolskie aspekty formacji, którą przechodzili w ostatnich latach oraz zastanowić się nad nadziejami na przyszłość. Koordynatorem tygodniowego spotkania był fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF (Conventual Franciscan Federation). Swoje konferencje oparł na listach św. Pawła Apostoła (Pierwszy do Koryntian i do Efezjan); różne elementy myśli Pawłowej skonfrontował z życiem franciszkańskim.
Młodzi zakonnicy – wraz z innymi zakonnikami regionu położonego wokół Ndola – wzięli udział w pikniku zorganizowanym z okazji obchodów święta niepodległości Zambii. Wydarzenie miało miejsce 24 października, po południu.
Tego samego dnia minister prowincjalny fr. Richard Francis CHIMFWEMBE wraz z fr. Jude udali się do placówki misyjnej w Ibenga, aby zapoznać się ze skutkami burzy, która w ostatnich dniach przeszła nad tym obszarem. (O samym wydarzeniu informowaliśmy już wcześniej na stronie internetowej zakonu).

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF