Współbracia z kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii zebrali się na drugiej części kapituły kustodialnej, która odbyła się w dniach 25-28 lutego 2024 r. w klasztorze Najświętszej Trójcy w Wiedniu.

W obradach udział wzięło 21 braci kapitulnych z kustodii, a ponadto asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igor SALMIČ oraz minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Andreas MURK jako przewodniczący kapituły.
Definitorium kustodialne przygotowało Instrumentum laboris z kilkoma wnioskami o dużym znaczeniu dla przyszłości kustodii. Zaproponowano na przykład przekształcenie klasztoru w Flüeli w Szwajcarii w dom filialny klasztoru we Fryburgu: już od lat poszukiwano rozwiązania dla tego domu, w którym mieścił się „Juvenat”, szkoła dla dziewcząt. Jednak przepisy gminy nie pozwalają na inne wykorzystanie budynku, co mocno obciąża ekonomię klasztorną.
Sam minister generalny zaproponował, aby dwie historyczne biblioteki w Wiedniu i Fryburgu stały się dziedzictwem kustodialnym. Pozwoli to definitorium na przejęcie bezpośredniej odpowiedzialności za te ważne miejsca o wartości historycznej, naukowej i artystycznej.
Drugiego dnia dwie ekspertki w sprawach ekonomicznych rozmawiały z zakonnikami o wyzwaniach związanych z zarządzaniem ekonomicznym i zabezpieczeniem emerytalnym.
W dniu głosowania nad planem kustodialnym i wnioskami minister generalny fr. Carlos TROVARELLI w przesłaniu wideo z Asyżu przypomniał współbraciom o ważnych wyborach, jakich należy dokonać, a także o tym, że dobro wspólne jest zawsze ponad interesem własnym!
Wszystkie jedenaście zaproponowanych wniosków zostało przegłosowanych. Pokazuje to gotowość braci do otwarcia się na zmiany, ale także do podążania wspólną drogą i działania razem.
W ostatnim dniu kapituły wybrano gwardianów: Asparn/Zaya – fr. Nicholas THENAMMAKKAL (trzecia kadencja), Fryburg – fr. Daniele BROCCA (druga kadencja), Graz – fr. Petru FARCAŞ (druga kadencja), Neunkirchen – fr. Tomasz ZEGAN (pierwsza kadencja), Wiedeń – fr. Thomas MANALIL (druga kadencja).
Na zakończenie kapituły odmówiono modlitwy za zmarłych współbraci.

Fr. Bernhard LANG, kustosz prowincjalny