Z okazji tradycyjnego „Denekampdagen” współbracia z delegatury prowincjalnej w Holandii zebrali się w dniach 13-15 września 2022 r. w Denekamp, niedaleko granicy z Niemcami.

Od 20 lat zakonnicy organizują tam coroczne spotkanie. W tym roku, po raz pierwszy od ustania pandemii, odbyło się ono z osobistym udziałem braci.
Delegat prowincjalny fr. Thijs MOONS powitał ministra prowincjalnego prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Andreasa MURK, siedmiu współbraci przybyłych z Holandii i Belgii oraz Henk Oude HENGEL, świeckiego współpracownika zakonników. Spotkanie, pomimo niestabilności naszego Zakonu w Holandii i zmniejszającej się liczby braci, stało się dobrą okazją do pielęgnowania życia braterskiego.
Na początku minister prowincjalny mówił o życiu i działalności prowincji. Centralnym punktem pierwszego dnia było świętowanie jubileuszy. Delegat prowincjalny pogratulował kilku braciom jubileuszy obchodzonych w ciągu ostatnich dwóch lat, począwszy od 25-lecia profesji zakonnej do 70-lecia święceń kapłańskich. Z tej okazji zaproszono również kilku przyjaciół współbraci na uroczystą kolację.
W drugim dniu spotkania bracia przekroczyli granicę niemiecką. Po godzinie jazdy samochodem z Denekamp dotarli do nowego klasztoru w Lage-Rieste, otwartego w lutym 2021 r. Zostali tam przyjęci przez miejscową wspólnotę. Gwardian fr. Bernhardin M. SEITHER zorganizował grilla na obiad, a fr. Jesmond PANAPPARAMBIL oprowadził gości po klasztorze. Po południu bracia zwiedzili opactwo benedyktyńskie w Dinklage, znajdujące się bardzo blisko naszego klasztoru.
Trzeciego dnia, po powrocie do Denekamp, bracia omówili kilka aktualnych spraw, a następnie rozjechali się do swoich domów.

Fr. Andreas MURK