W dniach 7-9 listopada 2023 r. (godz. 9-12) ministrowie generalni OFM, OFMConv, OFMCap i TOR wraz z sekretariatami ds. ewangelizacji i misji organizują spotkanie online na temat misji w Europie.

Celem trzydniowego spotkania jest pomoc w ożywieniu, przemyśleniu i uwspółcześnieniu dzisiejszej ewangelizacji franciszkańskiej w Europie. Do udziału zaproszone są wszystkie wspólnoty Zakonów franciszkańskich na kontynencie.
Spotkanie odbędzie się w języku włoskim, ale będzie tłumaczone na angielski, francuski, hiszpański, polski i chorwacki.
Każdego dnia, oprócz wystąpienia jednego z ministrów generalnych, będzie miała miejsce prelekcja specjalisty z możliwością zadawania pytań oraz pokaz filmu na temat nowego doświadczenia ewangelizacji w Europie.
Formularz zgłoszeniowy dla wspólnot zostanie rozesłany we wrześniu 2023 r. wraz ze szczegółowym programem i wskazaniami dotyczącymi połączenia internetowego.
Pokój i dobro!

Fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej