Po raz pierwszy w historii trzy zakony franciszkańskie (Bracia Mniejsi Konwentualni, Bracia Mniejsi Kapucyni, Bracia Mniejsi), które mają swoje wyższe seminaria duchowne w Krakowie, rozpoczęły wspólne kształcenie swoich kleryków. To historyczne wydarzenie miało miejsce 1 października 2018 roku w Krakowie.

Edukacja akademicka przebiegać będzie wspólnie dla wszystkich trzech gałęzi franciszkańskich, natomiast proces wychowawczy odbywał się będzie osobno, na zasadach dotychczasowych, według własnych tradycji.
Na inaugurację nowego roku akademickiego, oprócz studentów i wykładowców przybyli również prowincjałowie trzech wyżej wspomnianych zakonów oraz rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (UPJPII) i dziekan Wydziału Teologicznego tegoż uniwersytetu, do którego seminaria są agregowane.
Jest to szczególny rok. Po trzykroć szczególny. Po pierwsze, dzisiaj wchodzi w życie nowy państwowy dokument dotyczący szkolnictwa wyższego w Polsce Konstytucja dla Nauki. Po drugie, kilka miesięcy temu pp. FRANCISZEK podpisał konstytucję apostolską Veritatis Gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych. Po trzecie, to nasza pierwsza, wspólna franciszkańska inauguracja – mówił ks. prof. Arkadiusz BARON, dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII.
Jest to historyczne wydarzenie. Również dla nas, dla Uniwersytetu (…). Z waszą duchowością franciszkańską, z waszym Pokój i Dobro będziecie na pewno ubogacać i Uniwersytet – podkreślał ks. prof. Wojciech ZYZAK, rektor UPJPII.
Najczęściej powtarzanym terminem podczas uroczystości było słowo „jedność”. Po raz pierwszy padło ono już po znaku krzyża, na początku Eucharystii z ust fr. Alojzego WAROTA OFM, rektora, gospodarza tegorocznej inauguracji.
Warto, trzeba podejmować różnego rodzaju wysiłki, aby się zbliżać do siebie, aby wspólnie razem kroczyć, aby pokazywać i realizować jedność, o którą modlił się Chrystus i której pragnął też św. Franciszek – stwierdził fr. Marian GOŁĄB, prowincjał OFMConv.
Nasza współpraca stała się radosną rzeczywistością i pełną nadziei (…). Możemy być ludźmi przekonania, ludźmi sumienia i tymi, którzy wiedzą, że mogą budować świat chrześcijański, franciszkański, królestwo Boże w jedności i w głębokiej współpracy – dodał fr. Tomasz ŻAK, prowincjał OFMCap.
Wiedza i mądrość szukają przymierza ze świętością – przypomniał fr. Jacek KOMAN, prowincjał OFM – życząc jej wszystkim klerykom-studentom.
Rektor fr. Mariusz ORCZYKOWSKI OFMConv przypomniał najnowszą historię współpracy zakonów franciszkańskich w Krakowie, zaś rektor fr. Augustyn CHWAŁEK OFMCap przedstawił strukturę studiów nowej inicjatywy. Z kolei trzeci z rektorów fr. Alojzy WAROT OFM nową rzeczywistość podsumował słowami byłego prezydenta Czech Vaclava Hawla: „Nadzieja nie opiera się na jakiejkolwiek kalkulacji, że w przyszłości wszystko poukłada się dobrze, ale na wewnętrznym przekonaniu, że to co robimy ma sens”.
Wykład inauguracyjny nt. „Drogi wiary umiłowanego ucznia Jezusa w świetle Czwartej Ewangelii” wygłosił fr. dr hab. Adam SIKORA OFM z Uniwersytetu Poznańskiego.

Fr. Jan Maria SZEWEK, rzecznik prasowy prowincji krakowskiej / red.