Być uczniem franciszkańskim i dobro wspólne. 
Pielgrzymka w ramach „projektu św. Bonawentura”. 

Św. Bonawentura powiedział kiedyś o św. Franciszku: „We wszystkim co piękne, widział Najpiękniejszego; dzięki śladom zostawionym w rzeczach wszędzie znajdował Umiłowanego”. W duchu tych słów w dniach od 14 do 28 maja 2023 r. odbyła się pielgrzymka współbraci anglojęzycznych do Włoch. Jej celem było umocnienie w braciach poczucia bycia uczniem franciszkańskim; uczniem zmierzającym do Chrystusa i dążącym do dobra wspólnego. Sam Chrystus staje się bowiem pielgrzymem i jako zmartwychwstały kroczy pośród ubogich.

Najpierw, z kolegium Seraphicum w Rzymie, pielgrzymka wyruszyła do sanktuarium „Tre Fontane”. Tutaj s. Monika ze zgromadzenia małych sióstr Jezusa mówiła o duchowości pracy. Po podzieleniu się swoim obrazem Jezusa jako Boskiego Robotnika wyjaśniła, że w swoim duchowym doświadczeniu zawsze była ewangelizowana przez innych i że wszyscy pomogli jej lepiej zobaczyć, poznać i pokochać Jezusa.
Następnie podczas wizyty w rzymskich bazylikach większych rozważano fragmenty Laudato si’ i Fratelli tutti, koncentrując się na zagadnieniu dobra wspólnego, widzianego przez pryzmat godności pracy. W dzielnicy na Zatybrzu zostały przeprowadzone rozmowy ze Wspólnotą św. Idziego na temat preferencyjnej opcji na rzecz ubogich. Miały one miejsce podczas obiadu w należącej do wspomnianej wspólnoty restauracji „Trattoria degli amici”, gdzie wszyscy pracownicy są niepełnosprawni. Ich dzieła sztuki prezentowane w całej restauracji stały się dla rozmówców źródłem inspiracji.
Pierwszego dnia odbyła się wycieczka poza Rzym, do miast Narni i Amelia, gdzie zastanawiano się nad znaczeniem wyobraźni i nauki. Punkt kulminacyjny stanowiła wizyta w planetarium i muzeum nauki prowadzonym przez braci mniejszych w Amelii. Kilka dni później nastąpiły odwiedziny w Greccio i Fontecolombo, gdzie poświęcono trochę czasu na refleksje nad fragmentem rozmowy między dwoma postaciami z filmu Kolor purpury: ponowne rozważenie naszych wyobrażeń o Jezusie i tego, jak lepiej dzielić się dobrą nowiną o Jego wcieleniu.
Pielgrzymka do Rzymu została ubogacona przez wielu spotkanych tu braci. Należy wyrazić szczególną wdzięczność Panu Bogu za to, że pozwolił nam spotkać naszego współbrata abp. Marco TASCA, arcybiskupa Genui, który przebywał w bazylice św. Piotra z grupą pielgrzymów ze swojej archidiecezji.
W Asyżu była możliwość wzięcia udziału w liturgii święta poświęcenia bazyliki św. Franciszka. Była to okazja do modlitwy i do spotkania braterskiego ze współbraćmi i innymi zakonnikami z rodziny franciszkańskiej. Refleksja koncentrowała się na Regule z 1223 r. i na tym, w jaki sposób charyzmat franciszkański może przynieść uzdrowienie spolaryzowanemu światu i wspólnie promować dobro wspólne poprzez braterską przyjaźń. Później uczestnicy odwiedzili miejscową galerię sztuki współczesnej „Pro Civitate Christiana”, gdzie podziwiali wystawę zatytułowaną Jezus Boski Robotnik.
Czas spędzony w Asyżu, a także wizyty na Alwerni i w bazylice św. Franciszka w Arezzo, pozwoliły na poszerzenie wyobraźni oraz lepsze zrozumienie franciszkańskiego przepowiadania i ewangelizacji na przestrzeni wieków. Wielu współbraci, którzy otworzyli swoje serca, dzieląc się swoim doświadczeniem życia franciszkańskiego i miłością do Jezusa, wskazało nowe drogi ewangelizacji prowadzonej przez innych.

Uczestnikami pielgrzymki byli:

 • Fr. Michael LASKY (przewodnik)
 • Fr. Joseph Cupertino PHẠM (Văn Nhương) Wietnam
 • Fr. Giovanni Battista ĐOÀN (Cao Thuấn) Wietnam
 • Fr. Peter HOÀNG (Thành Đông) Wietnam
 • Fr. LÊ (Đức Chánh) Wietnam
 • Fr. Domenico NGUYỄN (Công Hoài) Wietnam
 • Fr. Joseph TRẦN (Văn Dương) Wietnam
 • Fr. Peter VŨ (Bình Quốc) Wietnam
 • Fr. Miguel SUMADGAYSAY Filipiny
 • Fr. Robert COJOC Wielka Brytania/Irlandia
 • Fr. Terence BATEMAN Wielka Brytania/Irlandia
 • Fr. Peter KNAAPEN Kanada
 • Fr. Cristian Ubaldo MARTINEZ CASTRO USA/Meksyk

Fr. Michele LASKY,
delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia