W grudniu 2022 r. delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) fr. Michael J. LASKY złożył wizytę w domach formacji początkowej Conventual Franciscan Federation (CFF) w Stanach Zjednoczonych.

Od 4 grudnia do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP przebywał w klasztorze i postulacie św. Bonawentury w Chicago (Illinois), a od 11 do 16 grudnia w nowicjacie św. Józefa z Kupertynu w Arroyo Grande (Kalifornia).
Od 2016 r. fr. Michael J. LASKY corocznie odwiedza dom postulatu i nowicjatu CFF, a obok modlitwy i chwil braterskich proponuje też kilka dni formacji poświęconej tematyce sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia.
Tegoroczne rozważania koncentrowały się na ukazaniu sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia w następujących kontekstach: jako nasze franciszkańskie DNA, w modlitwie franciszkańskiej, w sztuce franciszkańskiej, w katolickiej nauce społecznej od papieża Leona XIII do papieża Franciszka, w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych dzisiaj.
Delegat generalny wraz z postulantami udał się na Christkindlmarket (jarmark Bożonarodzeniowy) w Chicago. Z kolei 12 grudnia razem z nowicjuszami obchodził święto Matki Bożej z Guadalupe, a 15 grudnia święto Królowej Zakonu Franciszkańskiego.

Fr. Michael J. LASKY