W dniach 13-14 marca 2022 r. prowincja św. Elżbiety w Niemczech zorganizowała w klasztorze Świętego Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa w Kolonii kurs formacyjny, przeznaczony przede wszystkim dla braci w podeszłym wieku.

Discepolato francescano przewiduje, że w programie formacyjnym prowincji oferta formacyjna będzie skierowana także do braci w podeszłym wieku. W prowincji niemieckiej średnia wieku wynosi ponad 60 lat i dlatego minister prowincjalny fr. Andreas MURK może być w pewien sposób zadowolony, że w spotkaniu, którego tematem było: Vom Altwerden und Loslassen (Starzenie się i odchodzenie), wzięło udział dziesięciu braci.
Niestety, zaproszony animator, współbrat z Zakonu Braci Mniejszych, nie mógł przybyć z powodu choroby. Zastąpiła go Gabriele PECHEL, która obok przedstawienia tematu zaproponowała możliwość podzielenia się doświadczeniami braci uczestniczących w spotkaniu.
W ciągu dwóch dni był też czas na rekreację i zwiedzenie kościoła „Minoritenkirche”, w którym znajduje się m.in. grób bł. Jana Dunsa Szkota.

Fr. Andreas MURK, minister prowincjalny