Od kilku miesięcy kustosz prowincjalny kustodii św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii fr. Dariusz ZAJĄC oraz minister prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Andreas MURK szczególną troskę zwracają na klasztor we Fryburgu, należący do kustodii austriacko-szwajcarskiej, promując życie wspólnotowe i dbając o jego utrzymanie. Z tej racji w dniach od 6 do 8 września 2023 r. odbyło się spotkanie we Fryburgu.

Podczas kapituły klasztornej bracia zostali poinformowani o trwających projektach budowlanych. Zostanie odnowione oświetlenie zabytkowego kościoła. Niektóre wynajmowane części budynku będą wyremontowane w celu uzyskania większych dochodów. Ponadto bracia szczegółowo zastanawiali się nad tym, jak mogą i chcą przeżywać swój franciszkański charyzmat w zmieniającym się świecie.
Przy tej okazji pożegnano dr Petrę ZIMMER w związku z jej przejściem na emeryturę. Została ona zatrudniona jako archiwistka i bibliotekarka w 2009 r. Podczas przebudowy była odpowiedzialna za właściwe zarządzanie cennymi przedmiotami archiwalnymi, a w ostatnich latach zadbała, by wszystkie książki w klasztorze nie tylko były zabezpieczone w zbiorze dziedzictwa kulturowego, w podziemnym bunkrze, ale także publicznie dostępne. Biblioteka pochodzi z XV wieku i zawiera około 30 tys. woluminów, w tym dziesiątki średniowiecznych rękopisów.
Miejscowy gwardian, fr. Daniele BROCCA, podziękował pani ZIMMER za rzetelną i kompetentną pracę w ciągu ostatnich 14 lat, a następnie przedstawił jej następcę Lukasa CAMENZIND.
8 września kilku braci udało się do klasztoru św. Józefa w Muotathal, gdzie dwie siostry zakonne świętowały 50-lecie profesji. Był również obecny asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igor SALMIČ.

Fr. Andreas MURK