W dniach 17-21 lutego 2020 r. bracia z kustodii prowincjalnej bł. Agnellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii zebrali się na kapitule kustodialnej nadzwyczajnej.

Każda kapituła ma wyjątkowe znaczenie w życiu zakonników i stanowi najbardziej autorytatywny i braterski wyraz jedności naszych wspólnot, jak to stwierdzają Konstytucje: „Posługa władzy w Zakonie, mająca za cel należyte zarządzanie i animowanie życia i misji wspólnoty braterskiej, jest sprawowana przez kapituły oraz przez ministrów, kustoszy i gwardianów”.
Zawsze wielką radością jest możliwość spotkania się i wzajemnego podzielenia się życiem poszczególnych wspólnot i prowadzonym apostolatem. Dlatego też bracia z kustodii, w celu odpowiedniego przygotowania się do kapituły, w tygodniach poprzedzających obrady położyli szczególniejszy nacisk na modlitwę i sprawy duchowe.
Kapituła odbyła się w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Liverpoolu. Wzięli w niej udział wszyscy zakonnicy należący do kustodii, a także fr. Carlos TROVARELLI, 120. minister generalny i następca św. Franciszka z Asyżu, fr. James McCURRY, minister prowincjalny macierzystej prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA, fr. Ciprian BUDĂU, kustosz prowincjalny w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Kapituła rozpoczęła się modlitwą do Ducha Świętego i powierzeniem całego spotkania wstawiennictwu Maryi Niepokalanej. W centrum każdego dnia znajdowała się Msza św., a przy tym nie brakowało innych modlitw odmawianych we wspólnocie.
Kapituła została zwołana w celu uzupełnienia planu czteroletniego kustodii, rozwiązania różnych kwestii dotyczących reorganizacji kustodii i przeanalizowania możliwości podjęcia nowych projektów duszpasterskich i kulturalnych.
Na początku obrad kustosz prowincjalny, ekonom kustodii i komisja ds. formacji złożyli sprawozdania, w których poinformowali braci o aktualnym stanie realizacji planu kustodii. Przedstawiono także informacje na temat nowej obecności w Walsingham. Odnośnie do reorganizacji kustodii bracia dyskutowali przede wszystkim o swojej obecności w Szkocji, o wspólnotach w Manchester (Anglia) oraz o ewentualnym otwarciu nowej placówki w Irlandii. Wśród nowych projektów duszpasterskich i kulturalnych przeanalizowano możliwość założenia franciszkańskiego ośrodka duchowości oraz możliwość uczestniczenia w zarządzaniu programem studiów akademickich z zakresu franciszkanizmu na wydziale teologii i religii prestiżowego uniwersytetu w Durham (Anglia). Ponadto zaplanowano kolejne kroki w celu rewizji Statutów kustodialnych i innych wewnętrznych dokumentów legislacyjnych.
Szczególne słowa podziękowania należy przekazać fr. Carlosowi za przybycie i włączenie się w prace kapitulne. Ponadto dziękujemy fr. Kevin HANLEY, proboszczowi i gwardianowi klasztoru w Liverpoolu, a także miejscowym zakonnikom oraz wszystkim wiernym świeckim z parafii, którzy ofiarnie przyczynili się do tego, by kapituła przebiegała w duchu prawdziwie braterskim.

Fr. Gerard Mary TOMAN