W poniedziałek 14 października 2019 r. w narodowym sanktuarium w Subukia przy klasztorze Maryi Matki Bożej rozpoczęła się druga część I kapituły prowincjalnej zwyczajnej prowincji św. Franciszka z Asyżu w Kenii. Obradom przewodniczył nowo wybrany pierwszy minister prowincjalny fr. Obed KAROBIA w obecności delegata ministra generalnego fr. Tadeusza ŚWIĄTKOWOWSKIEGO. Wzięło udział 35 profesów solemnych z prowincji.

Kapituła przebiegała w braterskiej i radosnej atmosferze, a zarazem w duchu wielkiej odpowiedzialności. Ojcowie kapitulni ocenili życie wspólnot i prowadzony apostolat: promocję powołań, formację kandydatów i młodych zakonników, centra duchowości i domy rekolekcyjne, duszpasterstwo pielgrzymów w sanktuarium w Subukia, środki społecznego przekazu i działalność wydawniczą, przychodnie medyczne, ośrodki dla dzieci ulicy, edukację młodzieży w szkołach, nauczanie filozofii i teologii na uniwersytetach, posługę parafialną itp.
Po przeprowadzeniu dyskusji zatwierdzono czteroletni plan prowincji i podjęto kilka decyzji:
1. Promować ducha misyjnego wśród zakonników i wiernych w ośrodkach duszpasterskich prowincji, zwłaszcza w sanktuarium w Subukia.
2. Otworzyć nowe placówki, aby lepiej służyć Kościołowi w Kenii i promować charyzmat franciszkański.
3. Wysokość wnoszonego wkładu z poszczególnych wspólnot i ze strony każdego zakonnika w fundusze Zakonu i na potrzeby samej prowincji.
Na ostatniej sesji kapituła wybrała następujących gwardianów: Ruiri – fr. Blasio OOKO, Nairobi Lang’ata – fr. Raymond OGUTU, Nairobi South C – fr. Leonard WAMBUI, Limuru – fr. Paul MAKEMBO, Subukia – fr. Kazimierz SZULC, Kikambala – fr. Joseph KUIRA, Chepseon – fr. Stephen GATIMU.
Kapituła zakończyła się odmówieniem modlitw za zmarłych w ostatnim czteroleciu współbraci z dwóch prowincji-matek: warszawskiej i gdańskiej.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI