W dniach 1-4 marca 2020 r., w ośrodku pokoju i pojednania w Subukia, odbyły się warsztaty dla gwardianów i ekonomów klasztornych z prowincji św. Franciszka z Asyżu w Kenii.

Prelegentami byli: minister prowincjalny fr. Obed Muriungi KAROBIA, wikariusz prowincji Francis Mbugua KANYIRI, były kustosz prowincjalny i obecny gwardian w Subukia fr. Kazimierz SZULC. Ostatni mówca podzielił się swoim bogatym doświadczeniem przełożonego i przypomniał o wyzwaniach, jakie nieuchronnie będą napotykane.
W swoich spostrzeżeniach minister prowincjalny zobrazował, w jaki sposób zakonnicy w nowej prowincji wykazali pozytywne nastawienie do osiągnięcia wyznaczonych celów. Podkreślił siłę dobrej komunikacji, zauważając, że tam, gdzie przekazywanie informacji napotyka na pesymizm lub bariery komunikacyjne, życie każdej wspólnoty jest poważnie zagrożone, a w konsekwencji brakuje jej ciągłego rozwoju.
Wikariusz prowincji poruszył kwestię życia w „minoritas” i braterstwa jako filarów naszej tożsamości franciszkańskiej. Zaznaczył, że w rozumieniu św. Franciszka z Asyżu „minoritas” nie jest czymś opcjonalnym, ale stanowi element konstytutywny naszego życia i misji, miejsce spotkania i komunii z Bogiem i z braćmi.

Fr. Pius Mutisya MUSYOKA