W pierwszym rozdziale Reguły niezatwierdzonej św. Franciszek z Asyżu daje nam do zrozumienia, że jej podstawą jest Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tym, co „reguluje” nasze życie, co je kształtuje, co stanowi punkt wyjścia i punkt docelowy, jest Ewangelia.

Całe życie Biedaczyny z Asyżu jest przesiąknięte Ewangelią. Dobra Nowina jest sercem i siłą napędową założyciela braci mniejszych.
Tomasz z Celano opowiada, że pewnego dnia, po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii w kościele Matki Bożej w Porcjunkuli, Franciszek zawołał: „To jest, czego chcę, to jest, czego szukam, to całym sercem pragnę czynić”[1].

„…To pragnę czynić…”
Gdy zastanawiamy się nad Regułą niezatwierdzoną, uświadamiamy sobie, że zachęta wystosowana 800 lat temu jest wciąż aktualna i fascynująca. Ale jak wprowadzić w życie propozycję tak odległą i w tak odmiennym kontekście historycznym jak nasz?
Franciszek rozważał Ewangelię, aby nią żyć i wcielać ją w życie. On w swoim życiu Słowo „uczynił ciałem”, a rodząc je w sercach swoich współczesnych, stał się „matką”[2].
Rozważać dziś Regułę niezatwierdzoną oznacza wciąż na nowo czerpać u źródła, pytając się: w jaki sposób, jako franciszkanie, wcielamy dzisiaj Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa? To jest, czego chcemy, to jest, czego szukamy? To jest, czego całym sercem pragniemy czynić?
Na pewno! A ponieważ chcemy i pragniemy, często wracamy do źródła, aby z niego czerpać i aby potwierdzić, że także dziś naszą Regułą i życiem jest Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W tym rozdziale Reguły niezatwierdzonej Franciszek umieszcza cztery cytaty z Ewangelii, które stanowią podstawę i inspirację dla tych, którzy przyjmują ten styl życia[3]. Jakie są nasze podstawy? Jaki fragment Ewangelii kieruje dzisiaj naszym życiem?

„…Zachowywać naukę i naśladować przykład Pana naszego Jezusa Chrystusa…”[4]: jest to wielkie wyzwanie dzisiaj i zawsze.

Fr. Elio J. ROJAS


[1] 1 Cel 9, 22.

[2] „I są oblubieńcami, braćmi i matkami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy oblubieńcami, gdy dusza wierna łączy się w Duchu Świętym z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy prawdziwie braćmi, gdy spełniamy wolę Jego Ojca, który jest w niebie. Jesteśmy matkami, gdy nosimy Go w sercu i w ciele naszym przez miłość i czyste i szczere sumienie, rodzimy Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór” (2 Lw 50-53).

[3] Posłuszeństwo: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i naśladuje Mnie»” (Mt 16, 24). Czystość: „Jeśli kto chce przyjść do Mnie, a nie ma w nienawiści ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, jeszcze też i życia swego, nie może być Moim uczniem” (Łk 14, 26); „I każdy, kto opuściłby ojca albo matkę, braci albo siostry, żonę albo dzieci, domy albo pola dla Mnie, stokroć więcej otrzyma i posiądzie życie wieczne” (Mt 19, 29). Bez własności: „Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj wszystko, co masz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; przyjdź i chodź za Mną” (Mt 19, 21).

[4] 1 Reg 1, 1.