Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej (SGAM), wykorzystując nowe media do dzielenia się wiadomościami ze świata misji, pojawił się także na Instagramie.

SGAM, oprócz obecności na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/AnimazioneFrancescana/), postanowił założyć konto na Instagramie (@sgam_ofmconv) w celu promowania i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych (zdjęcia i krótkie wideo) o misjach Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na całym świecie.
W związku z tym SGAM zwraca się do wszystkich zainteresowanych braci z Zakonu z prośbą o umożliwienie poznania naszej rzeczywistości misyjnej poza granicami własnej jurysdykcji, o ukazanie światu naszego charyzmatu franciszkańskiego w różnych okolicznościach misyjnych i w dziele nowej ewangelizacji. Materiały w formacie cyfrowym można przysyłać na następujący adres e-mail: websgam@gmail.com.
Każda pozytywna odpowiedź będzie bardzo pomocna w interaktywnym przybliżeniu, za pośrednictwem nowych platform, powołania franciszkańskiego wszystkim, zwłaszcza młodym, którzy pragną poświęcić się Bogu, podejmując nasz styl życia.

Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej