Misja w Malawi 
Prowincja macierzysta: 
prowincja świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii 

Marzenie o otwarciu misji w Malawi było początkowo dyskutowane na nadzwyczajnej kapitule prowincjalnej w Zambii w 2002 r. i zatwierdzone na kapitule zwyczajnej w 2004 r.
Misję otwarto w 2008 r. i jest ona pierwszą misją Zakonu założoną i w pełni wspieraną przez jurysdykcję afrykańską.
Na misji posługuje 5 profesów wieczystych (4 z Zambii i 1 z Malawi) i 3 profesów czasowych. Misja posiada 1 klasztor.

Klasztor św. Antoniego, parafia św. Pawła Apostoła i parafia Najświętszej Trójcy
11 maja 2008 r. prowincja zambijska posłała trzech braci jako pierwszych i nowych misjonarzy w diecezji Mzuzu w Malawi.
Zakonnicy przybyli do Mzimba, około 300 km na północ od stolicy Lilongwe. Klasztor został erygowany 16 czerwca 2008 r. Bracia zajmują się parafią św. Pawła oraz prowadzą animację w 38 szkołach podstawowych i 1 szkole średniej, niedawno wybudowanej dzięki pomocy „Caritas Antoniana” z Padwy. W 2019 r. została otwarta nowa parafia Najświętszej Trójcy w Mzimba. Bracia promują różne działania charytatywne na polu edukacyjnym i duszpasterskim. Prowincja przygotowuje się do otwarcia drugiego klasztoru w Lilongwe.

Franciszkańskie Centrum Misyjne
Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej