Fra Colin SAMMUT, minister Prowincji św. Pawła Apostoła na Malcie, został wybrany na przewodniczącego maltańskiej Rady Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych i Instytutów życia konsekrowanego.

Rada promuje współpracę, na różnych poziomach, pomiędzy różnymi maltańskimi instytutami religijnymi. Rada pełni również funkcję animatora życia zakonnego i promuje dawanie zbiorowego świadectwo życia konsekrowanego w społeczeństwie maltańskim.
Przewodniczący Rady ma obowiązek nawiązania współpracy z Konferencją Episkopatu Malty i wszystkimi biskupami Malty i Gozo.
Fra Colin, jako przewodniczący Rady będzie musiał reprezentować Radę w czasie różnych uroczystości religijnych, przewodniczyć Zgromadzeniom Ogólnym i obradom Rady, przekazywać Radzie dyrektywy i informować o innych ważnych sprawach, o których decyduje i które promuje Stolica Apostolska.

Fra Robert CALLEJA