W dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 roku (w dwóch etapach) w Prowincji św. Pawła Apostoła na Malcie została przeprowadzona wizytacja kanoniczna generalna w związku z planowaną na wrzesień br. kapitułą prowincjalną zwyczajną.

W imieniu Ministra generalnego wizytację przeprowadził asystent generalny FIMP (Federacja ministrów prowincjalnych obszaru Morza Śródziemnego) fr. Joaquín Ángel AGESTA CUEVAS, w kwestiach ekonomicznych wspomagany przez poborcę generalnego fr. Wojciecha KULIGA.
Aktualnie prowincja maltańska liczy 42 członków: 36 w prowincji, 1 we Włoszech (Rivotorto), 1 w Watykanie (Kolegium Pentencjarzy), 2 w Anglii (misja specjalna w Londynie), 2 profesów czasowych (Rzym i Padwa), 1 postulant.
Prowincja ma 7 klasztorów (1 czasowo zamknięty), z których 3 to parafie, pozostałe – duszpasterstwo sanktuaryjne. Prowadzona jest działalność wydawnicza (cenione wydawnictwo). Bracia pracują na ważnych stanowiskach w kurii arcybiskupiej w stolicy kraju oraz w lokalnych strukturach duszpasterskich Kościoła.
W kończącym się czteroleciu dwóch zakonników oddelegowanych było do opieki nad chorymi maltańczykami rezydującymi w Londynie (zajęcie podjęte na prośbę rządu Malty); to duszpasterstwo jest niezwykle doceniane przez rodziny objęte opieką, rząd i arcybiskupa Valetty.
Prowincja przygotowuje się do kapituły zwyczajnej. Wyrażamy solidarność braterską i zapewniamy o modlitwie.

Fr. Joaquín Ángel AGESTA CUEVAS