Od 18 do 20 czerwca 2018 r. Konferencja Franciszkańska w Meksyku (COFRAMEX) zorganizowała doroczny zjazd na temat: „Jedność rodziny franciszkańskiej”.

Franciszkanie z Meksyku zechcieli poświęcić tegoroczny zjazd zagadnieniu jedności, aby kontynuować pracę, jaką ministrowie generalni zakonów franciszkańskich rozpoczęli w 2013 r., kiedy papież Franciszek wyraził pragnienie szukania jedności przez zakon, a tym samym umocnienia się autentycznym i głębokim pojednaniem. Zjazd odbył się w ośrodku duszpasterskim im. Jana Pawła II w San Juan de los Lagos w Jalisco (Meksyk).
Na spotkaniu było obecnych około 100 uczestników, mężczyzn i kobiet, zakonników i świeckich, którym leży na sercu charyzmat franciszkański. Wszyscy zastanawiali się i dyskutowali o jedności zakonu, wykazując chęć dawania świadectwa otrzymanym charyzmatem ewangelicznym z siłą i przekonaniem, spoglądając wspólnie i jako prawdziwi bracia na swoje dzieje, idąc razem tą drogą, „drogą wiary, pełną obietnic, wyzwań i obfitego błogosławieństwa” – powiedział w wywiadzie fr. Néstor WER OFMCap, obecny przewodniczący COFRAMEX.
Uczestnicy nawiązali do obecnej sytuacji narodu, zwłaszcza do takich spraw jak migranci, młodzież i budowanie pokoju. W końcowym przesłaniu rodzina franciszkańska w Meksyku podjęła się zadania „współpracy na rzecz pokoju i dobra, a tym samym przyczynienia się do budowania bardziej sprawiedliwego i pokojowego Meksyku”.
Podczas obrad wspomniano też 40. rocznicę reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ogłoszonej 24 czerwca 1978 r. przez papieża Pawła VI.
Końcowe przesłanie zjazdu podpisali: s. Virginia RAMÍREZ OIC, fr. Ángel GABINO GUTIÉRREZ OFM, Ángel DE LA ROSA OFS, fr. Constantino ALONSO OFMCap, s. Lourdes GARCÍA OSCCap, fr. Herlindo APARICIO CRUZ OFMConv, s. Guadalupe SAINZ OSC, fr. Armando VÁZQUEZ OFM, María Esther PÉREZ OFS, fr. Sergio BELLO TOR i fr. Néstor WER OFMCap.

Redakcja