Dekretem z dnia 4 listopada 2019 r. minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI wraz ze swoim definitorium, na sesji w dniu 1 listopada 2019 r., potwierdził fr. Maurizio DI PAOLO z prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja) na urzędzie prokuratora generalnego na drugą sześcioletnią kadencję.

W dniu 9 grudnia minister generalny spotkał się z członkami prokuratorii, by poznać metody działania i pracę prowadzoną zespołowo.
Dekretem z dnia 31 grudnia 2019 r. fr. Carlos, za zgodą definitorium z 17 grudnia 2019 r., przedłużył do kapituły generalnej w 2025 r. nominacje dla dwóch członków prokuratorii generalnej: fr. Roberta LEŻOHUPSKIEGO z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk) i fr. Francesco PANIZZOLO z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne). Należy dodać, że są oni zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w Penitencjarii Apostolskiej (fr. Robert) i w Kongregacji Nauki Wiary (fr. Francesco).
Członkowie prokuratorii spotykają się co dwa tygodnie dla konsultacji bardziej złożonych kwestii prawnych oraz w celu przydzielenia poszczególnych spraw, w zależności od ich dyspozycyjności i znajomości językowych.
W najbliższych miesiącach ważnym zadaniem będzie rewizja „Podręcznika do załatwiania spraw prawnych”, który, ze względu na ciągłe zmiany, musi zostać uaktualniony i uzupełniony zgodnie z nowym prawodawstwem Kościoła i Zakonu oraz z praktyką przyjętą w kurii rzymskiej.
Zamiarem prokuratorii jest też szerzenie znajomości wiedzy prawnej wśród tych, którzy pełnią posługę zarządzania, i ogólnie pośród wszystkich braci. W związku z tym, w najbliższym czasie, odbędzie się „tydzień formacyjny” dla nowych ministrów, kustoszy i sekretarzy prowincjalnych. Ponadto jest na etapie planowania drugie „sympozjum prawne”.

Fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny